THAY MẶT KÍNH SAMSUNG GIÁ SỈ

Lượt xem:

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET-BAO TÉT 1 THÁNG

➡Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Galaxy win i8552 : 200 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Galaxy inches 9152 : 400 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy inches 9200 : 400 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy inches 9205 : 400 vnd màn hình n bộ 1000k
➡Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy trend plus 7580 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Grand 2 G7102 : 300 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy Grand 1 9082 : 300 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy premier 9260 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy premier 9250 kinh: 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy core plus G350 : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡Galaxy core plus G355 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy G530 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy G531 kính : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy V G313 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy G360 cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy G361 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 450 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy 6.3 inck i527 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E210 kính: 250 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy E110s  kính : 250 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy I727  kính: 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy I777  kính : 250 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy I9020 :500 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy 9070: 350 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy i997: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i989: 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy S1 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S2 i9100/M250s kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy S2 ép cảm ứng: 300k ép màn hình +50k  
➡Galaxy S3 i9300/ 9301/ 9300t kính: 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy S3 t999/ i747/ r513 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy S3 hồng kính: 200 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Galaxy S3 mini i8190 kính: 200 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Galaxy S3 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S4 i9500/i9502/i9505  kính : 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy S4 i317/ M919/ E330 kính: 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡ Galaxy S4 xanh dương đỏ kính: 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy S4 mini i9190 kính: 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy S4 ép cảm ứng: 350k ép màn hình +50k   
➡Galaxy S5 đen trắng kính zin: 300 vnd màn hình  bộ 2450k
➡Galaxy S5 glod kính lk  : 300 vnd màn hình  bộ 2450k
➡Galaxy S5 glod kính zin  : 450 vnd màn hình  bộ 2450k
➡Galaxy S5 Mini kính: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 Active kính : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy S6 kính zin: 450 vnd màn hình  bộ zin ép kính 3500k
➡Galaxy S6  edge kính: 1000 vnd màn hình  zin ép kính 3600k
➡Galaxy S6  edge plus : 1500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy S6 ép cảm ứng: call   
➡Galaxy S7 kính: 500 vnd màn hình bộ 2800k
➡Galaxy S7  edge kính: 1500 vnd màn hình bộ new 4200k 
➡Galaxy S7 ép cảm ứng: call   
➡Galaxy A3  trắng đen kính : 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3  hồng bạc kính : 250 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy A3-2016 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1800k
➡Galaxy A3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
➡Galaxy A5 trắng xanh glod kính : 250 vnd màn hình  bộ 2100k
➡Galaxy A5 (A510 2016)kính : 300 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A5-2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A7 trắng xanh glod : 300 vnd màn hình  bộ 2400k
➡Galaxy A7 (A710) 2016 kính : 350 vnd màn hình  bộ 3500k
➡Galaxy A7 -2015 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A710 -2016 ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k   
➡Galaxy A8 (A800) kính : 400 vnd màn hình  bộ 3800k
Galaxy A8 ép cảm ứng: 700k ép màn hình +100k 
➡Galaxy A9 (A900) kính : 400 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy A910(a9 pro)kính : 400 vnd màn hình  bộ 2900k
➡Galaxy E5 trắng xanh glod : 300 vnd màn hình  bộ 1950k
➡Galaxy E5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy E7 trắng xanh glod : 300 vnd màn hình  bộ 2150k
➡Galaxy E7 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
➡Galaxy J cam ung: 600 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy J100 kính: 250 vnd màn hình  bộ  call
➡Galaxy J100 cam ung: 250 vnd màn hình  bộ  call
➡Galaxy J1/J120 (2016)kính: 250 vnd màn hình  bộ  1200k
➡Galaxy J1 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J2/j200(2016)  kính : 250 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy J2 prime cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J2 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J3/j320 kính : 250 vnd màn hình  bộ 1700k
Galaxy J3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J5 kính: 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy J5/j510(2016) kính: 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy J5 prime  kính: 250 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J5 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Galaxy J7 –2015 kính: 300 vnd màn hình  bộ 2200k
➡Galaxy J7/j710 (2016)kính : 300 vnd màn hình  bộ 1950k
➡Galaxy J7/j710 prime(g610) : 300 vnd màn hình  bộ 1550k
Galaxy J7 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Galaxy J7 prime ép cảm ứng: 500k ép màn hình +100k  
➡Galaxy J8 kính : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy J8 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k   
➡Galaxy anpha trắng,xanh : 350 vnd màn hình  bộ 2300k
Galaxy Note 1
➡Note 1 N7000/E160s/E160L : 250 vnd màn hình  bộ 1300k
➡Note 1 E160k/ i9220 : 250 vnd màn hình  bộ 1300k
Note 1 hồng xám : 250 vnd màn hình  bộ 1300k
Note 1 hồng xám kính zin : 300 vnd màn hình  bộ 1300k
 Note 1 ép cảm ứng: 400k ép màn hình +100k  
➡Note 2 N7100/N7102/E250s : 250 vnd màn hình  bộ 1900k
➡Note 2 n7105/ t889/ i605/ l900 : 250 vnd màn hình  bộ 1900k
Note 2 hồng`xám kính zin: 250 vnd màn hình  bộ 1900k
 Note 2 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Galaxy Note 3
➡Note 3 N9000/N900/N9005 : 300 vnd màn hình  bộ 2350k
➡Note 3 neo N750/N7500/N7502 : 300 vnd màn hình  bộ 2350k
Note 3 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k   
➡Note 4 trắng đen : 350 vnd màn hình  bộ 2950k
➡Note 4 hồng,glod : 350 vnd màn hình  bộ 2950k
➡Note 4 edge : 1000 vnd màn hình  bộ 4600k
Note 4 ép cảm ứng: 450k ép màn hình +100k  
Note 5 kính zin: 400 vnd màn hình bộ 4550k
Note 5 ép cảm ứng: 600k ép màn hình +100k  
➡Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 500 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 500 vnd màn hình  bộ 1400k
Galaxy Tab 2
➡Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 400 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 400 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 400 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 400 vnd màn hình  bộ 800k
Galaxy Tab 3
➡Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 450 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 800k
➡Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 1200k
Galaxy Tab 4
➡Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 1100k
➡Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 1500k
➡Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 500 vnd màn hình  bộ 1500k
➡Galaxy Tab P608 : 700 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab 3 P600/P601 : 800 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab A P555,T555 : 500 vnd màn hình n bộ 1800k
➡Galaxy Tab A T355/P355 : 500 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy Tab A T550 : 550 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T585 : 500 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy Tab A T285 : 500 vnd màn hình  bộ 1150k
➡Galaxy Tab E T561 : 500 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab N8000 : 450 vnd
➡Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 500 vnd màn hình  bộ 1700k
➡Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab S T805 : 900 vnd màn hình  bộ 3300k
➡Galaxy Tab A T715  : 800 vnd màn hình  bộ 2700k
➡Galaxy Tab A T815  : 800 vnd màn hình  bộ 3300k

Thay-mat-kinh-Samsung

NAM VIỆT IPHONE
Đc1:382 Đường 3/2 Phường 12 Quận 10 tphcm
Đc 2: 249 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
ĐT: 0906.408.738 Mr Kiệt 0903.766.902 Mrs Thảo
zalo:0906.408.738
www.iphonenamviet.vn
www.iphonenamviet.com
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2.25 out of 5)
Loading...

0