Giá trên website chỉ giành riêng cho Đại lý, Cửa hàng & thợ sửa chữa (không bán cho khách lẻ là người dùng).


Giảm giá!
Original price was: 3.100.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 170.000 ₫.Current price is: 160.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.670.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 880.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Dùng để thay thế PIN trong máy
Giảm giá!
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
Original price was: 600.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
Original price was: 6.900.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 70.000 ₫.Current price is: 55.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 90.000 ₫.Current price is: 80.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 390.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 410.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 760.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
cua hang linh kien nam viet

LINH KIỆN MÀN HÌNH

Giảm giá!
Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 1.100.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
Original price was: 1.100.000 ₫.Current price is: 1.020.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.550.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
Original price was: 930.000 ₫.Current price is: 920.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.900.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 200.000 ₫.
Màn hình dùng để thay thế

LINH KIỆN PIN

Giảm giá!
Original price was: 410.000 ₫.Current price is: 400.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Dùng để thay thế PIN trong máy
Giảm giá!
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Dùng để thay thế PIN trong máy
Giảm giá!
Original price was: 280.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 190.000 ₫.Current price is: 180.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 140.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.

LINH KIỆN VỎ, SƯỜN

Giảm giá!
Original price was: 110.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 25.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 25.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 30.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 20.000 ₫.Current price is: 10.000 ₫.
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 5 Pro
Giảm giá!
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 7
Giảm giá!
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 11 - 5G
Giảm giá!
Original price was: 40.000 ₫.Current price is: 20.000 ₫.
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 5A
Giảm giá!
Original price was: 50.000 ₫.Current price is: 40.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 80.000 ₫.Current price is: 70.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 50.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 235.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 125.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.
Giá cho kỹ thuật
Máy móc dành cho thợ ( kỹ thuật )
ep kinh
Giảm giá!
Original price was: 20.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 20.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 18.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 20.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
thay màn hình