50.000 
Dùng để thay thế
50.000 
Dùng để thay thế
50.000 
Dùng để thay thế
Giảm giá!
50.000 
Dùng để thay thế
55.000 
Dùng để thay thế
60.000 
Dùng để thay thế
50.000 
Dùng để thay thế
40.000 
Dùng để thay thế
55.000 
Dùng để thay thế
50.000 
Dùng để thay thế
Giảm giá!
410.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
60.000 
Linh kiện trong máy
120.000 
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
620.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
1.400.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
40.000 
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
45.000 
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
550.000 
Giá cho kỹ thuật
Giảm giá!
320.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
350.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
1.850.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
780.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
1.200.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
520.000 
Màn hình dùng để thay thế
Giảm giá!
80.000 
Phụ liệu ép kính
Giảm giá!
15.000 
Phụ liệu ép kính
Giảm giá!
30.000 
Linh kiện thay thế trong máy
Giảm giá!
15.000 
Mặt kính dùng để thay thế
Giảm giá!
15.000 
Mặt kính dùng để thay thế
30.000 
Linh kiện thay thế trong máy
Giảm giá!
190.000 
Pin dùng để thay thế
Giảm giá!
150.000 
Pin dùng để thay thế
Giảm giá!
150.000 
Pin dùng để thay thế
Giảm giá!
150.000 
Pin dùng để thay thế
Giảm giá!
150.000 
Pin Xiaomi Pocophone F1 zin ( BM4E )
Giảm giá!
120.000 
Pin Xiaomi 9 zin ( BM3L )
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 4
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 5A
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 7
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 6 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 5 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 5
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo F11 Pro
Giảm giá!
190.000 
Phụ liệu dành cho kỷ thuật
20.000 
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
10.000 
Phụ liệu ép kính
Giảm giá!
78.000.000 
Giá cho kỹ thuật
Giảm giá!
1.150.000 
Giá cho kỹ thuật
Giảm giá!
78.000.000 
Máy móc dành cho thợ ( kỹ thuật )
Giảm giá!
850.000 
Máy móc dành cho thợ ( kỹ thuật )
Giảm giá!
35.000 
Lót màn hình
ep kinh
30.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
30.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
20.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
20.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
50.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
thay màn hình