SẢN PHẨM MỚI


Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
15.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
70.000 
Giảm giá!
90.000 
Giảm giá!
80.000 
Giảm giá!
80.000 
Giảm giá!
50.000 
Giảm giá!

LINH KIỆN MÀN HÌNH

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
75.000 
Giảm giá!
90.000 
Giảm giá!
80.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
120.000 
Giảm giá!
60.000 
Giảm giá!
60.000 
Giảm giá!
120.000 
Giảm giá!
80.000 
Phụ liệu ép kính
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 4
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 5A
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 7
Giảm giá!
20.000 
Dây Nút Nguồn On - Off / Volume Tăng Giảm Âm Lượng Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 6 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 5 Pro
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo Realme 5
Giảm giá!
10.000 
Dây Volume Tăng Giảm Âm Lượng Oppo F11 Pro
Giảm giá!
Giảm giá!
10.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
40.000 
Giảm giá!
40.000 
ep kinh
30.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
30.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
20.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
20.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
40.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
50.000 
Cáp ép cảm ứng , Cáp ép màn hình
thay màn hình

Giảm giá!
15.000 
Giảm giá!
15.000 
Giảm giá!
15.000 
Giảm giá!
30.000 
Linh kiện trong máy
Giảm giá!
20.000 
Linh kiện thay thế trong máy
Giảm giá!
20.000 
Linh kiện thay thế trong máy