BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP DÒNG IPHONE BAO KÍNH

IPhone 5g.5s ép cổ cáp 150.000đ

iPhone 6g/ 6s ép cáp cảm ứng  200

iPhone 6g/ 6s ép cáp màn hình  350

 iphone 6 plus ép cảm ứng  250

 iphone 6 plus ép cáp màn hình  350

 iphone 6s plus ép cảm ứng 250

 iphone 6s plus ép màn hình 350

 iphone 7g ép cảm ứng 250

 iphone 7g ép cáp màn hình-300

 iphone 7 plus ép cảm ứng 350

 iphone 7 plus ép cáp màn hình- 400

 iphone 8g ép cảm ứng 300

 iphone 8g ép cáp màn hình 350

 iphone 8 plus ép cảm ứng 350

 iphone 8 plus ép cáp màn hình-450

 iphone x, xs ép cảm ứng -450

 iphone x, xs ép cáp màn hinh -550

 iphone x, xs ép cáp 2 tầng -700

 iphone xr ép cảm ứng 450.000đ

  iphone xr ép cáp màn hình -450

 iphone xs max ép cảm ứng -550

 iphone xs max ép cáp màn hình -550

 iphone xs max ép cáp 2 tầng -750

 iphone 11  ép cảm ứng -650

 iphone 11  ép cáp màn hình -750

 iphone 11 pro ép cảm ứng-750

 iphone 11 pro ép cáp màn hình-800

 iphone 11 pro ép cáp 2 tầng-900

 iphone 11 pro max ép cảm ứng -750

 iphone 11 pro max ép cáp màn hình-800

 iphone 11 pro max ép cáp 2 tầng-900

 iphone 12 ép cảm ứng

 iphone 12 ép cáp màn hình

 iphone 12 ép cáp 2 tầng

 iphone 12 mini ép cảm ứng

 iphone 12 mini ép cáp màn hình

 iphone 12 mini ép cáp 2 tầng

 iphone 12 pro ép cảm ứng -1500

 iphone 12 pro ép cáp màn hình-1600

 iphone 12 pro ép cáp 2 tầng-1800

 iphone 12 pro max ép cảm ứng-1800

 iphone 12 pro max ép cáp màn hình-2000

 iphone 12 pro max ép cáp 2 tầng-2500

 iphone 13 ép cảm ứng -call

 iphone 13 ép cáp màn hình-call

 iphone 13 ép cáp 2 tầng-call

 iphone 13 pro ép cảm ứng-call

 iphone 13 pro ép cáp màn hình-call

 iphone 13 pro ép cáp 2 tầng-call

iphone 13 pro max ép cảm ứng-call

 iphone 13 pro max ép cáp màn hình-call

 iphone 13 pro max ép cáp 2 tầng-call

BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP SAMSUNG BAO KÍNH

SAMUNG A6 plus 400.000đ ép màn +100k

SAMSUNG a920 400.000đ ép màn +100k

 SAMSUNG S6  300.000đ ép màn +100k

SAMSUNG S6ed 600.000đ liệt cảm ứng

SAMSUNG S7 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG S7ed 700.000đ liệt cảm ứng

SAMSUNG A5 300.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A510-2016 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A520 350.000đ ép màn +100k

 SAMSUNG A700 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A710-2016  350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A750-a7-2018 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A800 400.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A8-2018 / a530 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A8 plus 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A900 / a9 pro 450.000đ ép màn +100k

 SAMSUNG c900 / c9 pro 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG E500 /E700 300.000đ liệt cảm ứng

SAMSUNG J510 300.000đ ép màn +100k

SAMSUNG J6 plus 350.000đ liệt cảm ứng

SAMSUNG j700- 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG J4 plus- 300.000đ ép màn +100k

SAMSUNG j400 / j800- 300.000đ ép màn +100k

SAMSUNG J7 plus /J710- 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG J710 /2016- 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG j730 /J7 pro 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG NOTE 1/2/3/4 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG a20 / a10- 350.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A51/ A50/ A30- 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A51- 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A30/ A50/ A50S- 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A80 / a70- 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG A40 / a60- 450.000đ ép màn +100k

SAMSUNG M31 / M51- 450.000đ ép màn +100k

***CÁC MÃ MÀN SAMSUNG CONG TỪ S8 PLUS TRỞ LÊN TỚI NOTE 20 PLUS ,NOTE 20 ULTRA ÉP CỔ CÁP MÀN HÌNH ĐỒNG GIÁ 900K KHÔNG  BAO GỒM (ÉP KÍNH)

BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP DÒNG ĐIỆN THOẠI KHÁC BAO KÍNH

Dòng máy Apple Watch ( mới cập nhật 29/03/2024) Ép cổ
Seri 4 1000
Seri 5 1100
Seri 6 1200
Seri 7 1300
Seri 8 1400
 
Các dòng máy iPhone ( Mới cập nhật 29/03/2024) Ép cổ (đã ép kính)
IPX 800 cảm + 200
IPXS 800 cảm + 200
IPXR _
IPXSM 900 cảm + 200
IP1 800 cảm + 200
IP11 Pro 1000 cảm + 200
IP11PM 1000 cảm + 200
IP12 MINI 900 cảm + 200
IP12/ 12Pro 1200 cảm + 300
IP12PM 1400 cảm + 300
IP13 Mini 1400
IP13 1200 cảm +300
IP13 Pro 1400 cảm + 300
IP13PM 1800 cảm + 500
IP14 1400
IP14 Plus 1700
IP14 Pro 1800
IP14PM 1800
15PM 2000
 
Dòng máy Samsung (  Cập nhật 29/03/2024) Thay cổ cảm ứng Thay cổ màn hình
Z Fold 1 1300 cổ ngoài 2300 cổ trong
Z Fold 2 1400 cổ ngoài 2800 cổ trong
Z Fold 3 1400 cổ ngoài 2600 cổ trong
Z Fold 4 1400 cổ ngoài 2600 cổ trong
Z Flip 1 2300
Z Flip 2 2800
Z Flip 3 2600
Z Flip 4 2600
M30/M305 | M30s 650 750
M31 700 800
M51 / M515 _ 1000
A20 2019 / A205F 700 800
A30/A305 700 800
A40/A405 700 800
A50/A505 700 800
A70/A705 700 800
A80 2019/ A805 900 1000
A90 900 1000
A30s/A307 700 800
A51 2019 / A515F _ 1000
A71 2019 / A715F _ 1000
A22 2021/ A225F 700 800
A32 4G 2021 700 800
A52 2021 700 800
A53 5G 2022 / A536 (Amoled ) 800 900
A54 800 900
A3(2015)/ A300 (T,Đ,V) 600 700
A3(2016)/ A310 650 750
A3( 2017)/ A320 (Đ,H,V,X)) 600 700
A5(2015)/ A500 (T,Đ,V,Xám) 600 700
A5(2016)/ A510 (T,Đ) 650 750
A5( 2017)/ A520 (T, Đ,H,V,X) 650 750
A6 2018 / A600 650 750
A6 plus 700 800
A7(2015)/ A700 (T,XĐ,V) 650 750
A7(2016)/ A710 (T,Đ) 650 750
A7( 2017)/ A720 (Đ,H,V,X) 650 750
A7 (2018)/ A750 700 800
A8(2015)/ A800 (T,Đ,V) 650 750
A8 (2018)/ A530 650 750
A8 plus (2018)/ A730 700 800
A9 (2016)/ A9 Pro/ A910 (T,Đ,V) 650 750
A9 (2018) /A920 700 800
J1(2016)/ J120 600 700
J2(2016)/ J200 600 700
J2 pro 2018/ J250 (T,Đ,V,H,X) 600 700
J2 core/J260 650 750
J3(2016)/ J320 600 700
J4 / J400 650 750
J4 plus (2018) (LÓT) _ 600
J5(2015)/ J500 (T,Đ,V) 600 700
J5(2016)/ J510 600 700
J5 Pro / J530 (Đ,V,X,H) 650 750
J6 / J600 650 750
J7(2015)/ J700 (T,Đ,V) 600 700
J7(2016)/ J710 (T,Đ,V) 600 700
J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,X) 650 750
J7 plus/ C710 650 750
J8(2018)/J810/J8 PLUS 650 750
C9/ C9 pro 700 800
Note 1 / N700 600 700
Note 2 / N7100 600 700
Note 3 650 750
Note 4 650 750
Note 5 700 800
Note 8 _ 1100 +350 cảm
Note 9 _ 1100
Note 10/ N970 _ 1500
Note 10 Plus / N975 _ 1500
Note 10 Lite (thẳng) / N770 _ 1100
Note 20 (màn thẳng) _ 1500
Note 20 Ultra / Note 20 Plus _ 1500
_ _ _
_ _ _
S6 650 750
S7 650 750
S8 _ 1100
S8 plus _ 1100 +350 cảm
S9 _ 1100
S9 plus _ 1100
S10/G973 _ 1100
S10 plus / G975 _ 1100
S10 5G _ 1800
S10 Lite _ 1100
S20 _ 1500
S20 Plus _ 1500
S20 Ultra _ 1500
S20 FE _ 1800
S21 (thẳng) _ 1500
S21 Plus (thẳng) _ 1500
S21 Ultra (cong) _ 1500
S22 Ultra ( cong ) _ 1800
S23 Ultra ( cong ) _ 1800
E5/ E500 600 700
E7/ E700 650 750
 
Dòng máy OPPO ( Cập nhật 29/03/2024) Thay cổ cảm ứng Thay cổ màn hình
OPPO RENO 4SE 05 1000
OPPO RENO 7SE 1400
OPPO RENO 4SE 04 1200
OPPO RENO 5 1300
Reno 6Z 1100
Reno 8T 1500
Reno 5 Pro/ Reno 6 pro/ Reno 7 pro 1500
Realme X / K3 / Reno 2F 1000 1100
Reno 2 1000 1100
Reno 3/ A73 2020/ A91 1000 1100
Reno 3 pro (Amoled ) _ 1500
Reno 4/ A93 1000 1200
Reno 4 Pro ( cong) _ 1500
R5/ R8106 750 850
R7S 750 850
R7 plus 750 850
F1 Plus/ R9/ X9009 750 850
 
Dòng máy Huawie ( Cập nhật 29/03/2024) Ép cổ mh
MATE 20 PRO 2100
MATE 30 PRO 2300
MATE 40 PRO 2400

LINH KIỆN NAM VIỆT CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

  • Linh kiện thay thế chính hãng
  • Quy trình thay thế trực tiếp lấy liền
  • Bảo hành uy tín nhanh chóng
  • Kỷ thuật viên giàu kinh nghiệm
  • Máy móc hiện đại đời mới nhất
  • Cam kết giá ở đâu rẻ chúng tôi rẻ hơn
NAM VIỆT MOBILE – CỬA HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI NAM VIỆT – THAY ÉP KÍNH NAM VIỆT Qua hơn 12 năm thành lập và phát triển kể từ khi được cấp GPKD số: 41J8024994 tại UBND Quận 10 ngày 02/03/2017 và từ đó NAM VIỆT đã vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp Linh Kiện Điện Thoại uy tín tại sài gòn với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Dịch vụ sửa chữa điện thoại đạt ngang tầm khu vực để rùi từ đây Nam Việt Moblile có thể được so sánh ngang với các đối thủ xa gần như: Linh Kiện Thùy Linh, Linh Kiện Bka, Chiếm Tài Mobile… và dịch vụ sửa chữa Thanh Trung Mobile, Huy Dũng Mobile, Bệnh viện điện thoại laptop 24h,…Với phương châm “Không ngừng phát triển – Không ngừng hoàn thiện”, LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI NAM VIỆT luôn mong muốn đóng góp sức mình vào công cuộc hiện đại hóa đất nước cũng như tạo ra các giá trị bền vững trong tương lai.
iphone samsung
nokia oppo
  • Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp linh kiện ép kính, đến với Linh Kiện Nam Việt Quý Khách hàng chắc chắn sẽ mua được sản phẩm chất lượng nhất.
  • Tự hào là đơn vị, là nhà cung cấp linh kiện sửa điện thoại giá sỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và phân phối đi 64 tỉnh thành trong cả nước Nam Việt hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm.
  • Tại kho Linhkiennamviet.vn chúng tôi có có sẵn hàng cho Quý Khách lấy ngay. Ngoài ra Nam Việt chuyên sỉ lẻ linh kiện điện thoại, máy tính bảng, sửa điện thoại, ép kính, ép cổ cáp giá rẻ đại lý và có cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại nhanh lấy liền.

💓 HỆ THỐNG LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI NAM VIỆT💥 ✅Địa chỉ: 565 đường 3/2 phường 8 quận 10 💥Điện thoại :09064087380937902099 ☎Bán hàng: 0935381680937902099 ☎Tư vấn sửa máy và nhận ép kính giá sỉ: 0777311138 …::: www.linhkiennamviet.vn :::… …::: www.iphonenamviet.vn :::… …::: www.thayepkinhnamviet.com :::…