BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, THAY MÀN HÌNH IPAD KHÔNG ÉP

(Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang => Ở Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm)

Model ipad Thay cảm ứng Thay màn hình
ipad 1 – 2010 (A1219/A1337) hết hết
Ipad 2 – 2011 (A1395 wifi|A1397/A1396 wifi+3G) 400 850 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 3 – 2012 (A1416 wifi|A1430/A1403 wifi+3G) 400 900 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 4 – 2012 (A1458 wifi|A1459/A1460 wifi+3G) 400 900 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 1 – 2012 (A1432/A1454/A1455) 400 1100 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 2 – 2013 (A1489 wifi|A1491/A1490) 400 1200 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 3 – 2014 (A1599 wifi|A1600 wifi+3G) 400 1200 (giảm 100k giữ dc mk)
Ipad Air 1 – 2013 (A1474/A1476/A1475) – dán tay 450 1600 (giảm 100k giữ dc mk)
ipad GEN 5 (2017) (A1822/A1823) (chung air1 khác home) 450 1600
ipad GEN 6 (2018) (A1893/A1954) 450 1600
ipad 10.2in GEN 7 (A2197/ A2200/ A2198) 450 2100
ipad 10.2in GEN 8 – 2020 (A2270/A2428/A2429/A2430) 450 2100
ipad 10.2 GEN 9 – 2021 (A2602) 450 2100
iPad Gen 10 2022 10.9in (A2757 / A2777 / A2696) 750 2900

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH, ÉP CẢM ỨNG, THAY MÀN HÌNH IPAD

Model ipad Ép kính ipad Ép cảm ứng Thay màn hình
Ipad mini 4 – 2015 (A1538 wifi|A1550 wifi+3G) 600 700 2100 ek¹/ecu²
Ipad mini 5 – 2019 (A2133/A2124/A2125/A2126) 700 800 2100 ek/ecu
ipad mini 6 2021 (A2568) 900 1300 5800 zin TM³ giữ xác
Ipad Air 2– 2014 (A1566/A1567 wifi+3G) 600 800 2150 ek/ecu (làm hết nhòe 650/900)
ipad 9.7 in (2016) (A1673/A1674/A1675) – ép 650 800 2200 ek/ecu
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 (A1701/A1709/A1852) 800 1000 2400 ek/ecu
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3 (A2152/A2153/A2154/A2123) 800 1000 2400 ek/ecu 2400 zin new
ipad 10.9in 2020 / Air 4 (A2316/ A2324/ A2325/ A2072) 900 1300 3200 ek/ecu 3900 TM
ipad 10.9in 2022/ Air 5 M1 (A2589/ A2591) 900 1300 3900 TM
ipad pro 11 in 2018 (ko home) (A1980/A1934/A1979/A2013) 1100 1500 3150 ek/ecu 4400 TM
ipad pro 11 in 2020 (ko home) (A2228/A2068/ A2230/A2231) 1100 1500 3150 ek/ecu 4400 TM
ipad pro M1 11inch 2021 (A2301, A2459, A2460, A2377) 1200 1800 4600 EK, ECU 6500 zin TM
ipad pro M2 11inch 2022 (A2435, A2761, A2762) 1200 1800 4600 EK, ECU 6500 zin TM
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 (A1584/A1652) 1100 1600 2800 zin new 3700 EK
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2 (A1670/A1671/A1821) 1600 2000 7600
ipad pro 12.9in 2018 (13in ĐỜI 3) (A1876/A1895/A1983/A2014) 1200 1900 3400 zin new 3600 EK/ECU 4800 TM
ipad pro 12.9in 2020 ( 13in Đời 4) (A2229/A2069/A2232/A2233) 1200 1800 3400 zin new 3600 EK/ECU 4800 TM
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5 (A2378,A2379, A2461, A2462) 1600 2000 8000 TM lấy xác
iPad pro 12.9 M2 (A2764, A2437, A2766, A2436) 1600 2000 8000 TM lấy xác
 
IPHONE ÉP KÍNH ÉP CẢM ỨNG THAY MÀN HÌNH
IPX (T,Đ,V) 450 MX:450 500(bấm)/ 550(hàn) MX:500 1650 zin EK 1550 zin EKCU⁵ 900 GX Chính hiệu
IPXS (T, Đ, V) 450 MX:450 500(bấm)/ 550(hàn) MX:500 1650 zin EK 1550 zin EKCU 900 GX Chính hiệu
IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) 450 MX:450 550 1000 EK 850 ECU 600 GX Chính hiệu
IPXSM (T, Đ, V) 500 MX:500 650(bấm)/ 650(hàn) MX:600 2700 zin hãng 2200 zin EK, 2000 zin EKCU 1100 GX Chính hiệu
IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) 450 MX:450 550 1050 EK 900 ECU 600 GX Chính hiệu
IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) 500 800 1800 EK 1500 ECU 1100 GX Chính hiệu (sàn dc ic)
IP11PM (T, Đ, V, XGreen) 500 800 2300 EK 2000 ECU 1150k GX Chính hiệu
IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) 550 950 2500 EK 1800 GX Chính hiệu (sàn dc ic)
IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) 550 950 2700 EK 2400 ECU 1500 GX Chính hiệu
IP12 Pro (T, Đ, XD, V) 550 950 2700 EK 2400 ECU 1500 GX Chính hiệu
IP12PM (T, Đ, XD, V) 900 1200 4300 EK 2000 GX Chính hiệu
IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) 700 1200 3600 NEW /TM⁶
IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) 850 1200 3600 NEW / TM 2000 GX Chính hiệu (sàn dc ic)
IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) 900 1800 6700 NEW/ TM
IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) 900 2100 7700 NEW/TM (thu xác -300)
IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) 800 _ 4800 NEW/TM (thu xác -300)
IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) 900 _ 5200 NEW/TM (thu xác -300)
IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) 900 _ 7800 NEW/TM (thu xác -400) 2500 LK ĐẸP
IP14PM (T, Đ,Tím,V) 1000 _ 8800 NEW/TM (thu xác -400)
IP15 1300 _ 7400 new/tm (thu xác -400)
IP15Plus 1300 _ 8400 new/tm (thu xác -400)
IP15Pro 1300 _ 10300 new/tm (thu xác -400)
IP15PM 1500 _ 11000 new/tm (thu xác -400)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA LỖI FIX SỌC, FIX TRẮNG MÀN IP

iPhone Sửa chữa
X/XS Tai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 700 Cảm +200
XSM Tai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 800 Cảm +200
IP11 PRO 800 Cảm +200
IP11 PRO MAX 800 Cảm +200
IP12 MINI Fix sọc: 800 Cảm +300
IP12 Fix sọc: 800 Cảm +300
IP12 PRO Fix sọc: 800 Cảm +300
IP12 PRO MAX Fix sọc: 1000 Cảm +400
IP13 Mini Fix sọc: 800
IP13 Fix sọc: 900 Cảm +500
IP13 PRO Fix sọc: 1000 Cảm +500 Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng) -Câu dây 500k -Ko câu dây 1000k
IP13 PRO MAX Fix sọc: 1100 Cảm +600 Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng) +Câu dây 500 +Ko câu dây 1000
IP14 Fix sọc: 1000 Fix trắng màn 2000
IP14 Plus Fix sọc: 1000 Fix trắng màn 2000
IP14 PRO Fix sọc: 1100 Fix trắng màn 2000
IP14 PRO MAX Fix sọc: 1200 Fix trắng màn 2000
 

ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG Z FOLD, Z FLIP

Samsung Ép Kính Thay màn hình
Z FOLD 1 ( mh bên Ngoài) 750 2300 ek¹
Z FOLD 1 ( mh Lớn bên trong) 2400 6800 tm² rời 7100 ngkhung
Z FOLD 2 ( mh bên Ngoài) 750 2800 new 3000 tm
Z FOLD 2 ( mh Lớn bên trong) 2400 6800 tm rời 7100 ngkhung
Z FOLD 3/ F926 ( mh bên Ngoài) 750 3100 ek 3500 New/tm
Z FOLD 3 ( mh Lớn bên trong) 2500 7100 tm/new 7600 ngkhung
Z FOLD 4 ( mh bên Ngoài) 750 2900 EK 3500 New/TM
Z FOLD 4 ( mh Lớn bên trong) 2500 5900 tm xước 6700 tm 7000 new
Z FOLD 5 ( mh bên Ngoài) 750 call
Z FOLD 5 ( mh Lớn bên trong) call call
Z FLIP 1 ( mh Lớn bên trong) 1200 700 mh ngoài 4500 tm rời 4800 tm ngkhung
Z FLIP 2 ( mh Lớn bên trong) 1200 800 mh ngoài 4500 trong tm rời 4800 trong ngkhung
Z FLIP 3 ( mh Lớn bên trong) 1400 900 mh ngoài 4700 trong tm rời 4900 trong ngkhung 5400 rời zin new
Z FLIP 4 ( mh Lớn bên trong) 1400 900 mh ngoài 4700 trong tm rời 4900 trong ngkhung tm 4900 rời zin new
Z FLIP 5 ( mh Lớn bên trong) 1400 1600 mh ngoài 5700 trong tm rời 6100 trong ngkhung

Chú giải: ¹EK = Ép Kính | ²TM = Tháo Máy | ngkhung = Nguyên Khung/ Sườn Viền

Giá thay cáp gập Z Fold / Z Flip

ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG M

Samsung M Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
M10/M105 (lót) 350 800
M20/M205 (lót) 350 900
M30/M305 | M31 | M30s 350 1800 1000 2ic
M40/M405 350 1450
M50/M505 350 1600
M21 350 1800 1150 2ic
M31 350 1800 1150 2ic
M51 / M515 400 2100
M32 / M325 400 2100
M52/M526 350 1900
M62 500 2300
M33 / M336 400 1600
M53/ M536 450 2300
M14 / M14 5G 350 700

ÉP KÍNH/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG A

Samsung A Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
A01 (2019)/ A015F (lót) 300 700
A03 / A035 (lót)/ A03S 2021 / A037F 250 750
A02S 2020 (lót) 350 1000
A04 2020/ A045F – lót 350 1000
A04S / A047F 2022 – lót 300 700 IPS
A10/A105(lót) 300 700 IPS
A20 2019 / A205F 2019 350 1100 2ic³ 1700
A30/A305 350 1200 2ic 1500
A40/A405 350 1900
A50/A505 350 1200 2ic 1500
A60 / A606F ( lót) 6.3inch 350 1200
A70/A705 400 1900
A80 2019/ A805 400 2100
A90 5G 2019 500 2300
A10s/A107 350 1000
A20s/A207 350 1000
A30s/A307 400 1000 PQ 1650
A40s 2019 400 1800
A50s/A507 350 1200 2ic 1500
A10E / A102F / A20E (lót ) 350 900
A11 (lót) 350 900
A21 350 950
A21S (lót) 350 950
A31 2020 / A315F 400 2000
A41 / A415 400 1700 amoled
A51 2019 / A515F 400 1600
A71 2019 / A715F 400 2000 ZIN⁴
A12 2021 (lót)/ M02/ A02/M12 300 700
A22 2021/ A225F 400 1800
A22 5G 400 1000
A32 4G 2021 400 1800
A32 5G 2021 400 1100 TFT⁷
A42 400 2000
A52 2021 400 2000
A72 2021/ A725F 400 2300
A55 4G 350 900
A55 5G 350 900
A52S 2021 400 2100
A13 2022 / A135F / A23 (TFT ) 350 1000
A33 2022 / A135F (amoled ) 400 1900
A53 5G 2022 / A536 (Amoled ) 400 2500
A73 5G 2022 500 2800
A24 400 1750
A34 5G 2000
A54 400 2100

Chú giải: ³2IC = màn hình linh kiện 2IC | ⁴zin = MH zin | ⁵amoled = MH amoled | ⁶cn = MH mã CN | ⁷TFT = MHLK mã TFT phản quang

ÉP KÍNH / THAY MÀN HÌNH SAMSUNG A

Samsung A Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
A3(2015)/ A300 (T,Đ,V) 200 600
A3(2016)/ A310 200 700
A3( 2017)/ A320 (Đ,H,V,X)) 200 1200
A5(2015)/ A500 (T,Đ,V,Xám) 200 1000
A5(2016)/ A510 (T,Đ) 200 1450
A5( 2017)/ A520 (T, Đ,H,V,X) 200 1450 1000 2ic
A6 2018 / A600 200 1400 zin cty 1100 2ic
A6 plus 250 1750 zin 1150 2IC
A7(2015)/ A700 (T,XĐ,V) 200 1300
A7(2016)/ A710 (T,Đ) 200 1500 700 2ic
A7( 2017)/ A720 (Đ,H,V,X) 250 1800 900 2IC
A7 (2018)/ A750 250 1550 1100 2ic
A8(2015)/ A800 (T,Đ,V) 200 1450
A8(2016)/ A810 (T,XÁM,V) 300 1600
A8 (2018)/ A530 200 1500 1150 2IC
A8 plus (2018)/ A730 250 2100 amoled zin 1150 amoled 2ic
A8 Star/ A9 star/ G8850 250 2200
A8S 400 2000
A9 (2016)/ A9 Pro/ A910 (T,Đ,V) 250 2150
A9 (2018) /A920 300 2200 1200 2IC
F52-5g /Sm-E5260 (lót) 400 900

ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG J

Samsung J Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
J1 2015/ J100 200 ECU 600
J1 mini / J105 300 ECU 600
J1(2016)/ J120 200 600
J2(2016)/ J200 200 600
J2 Prime/ G532 (T,Đ,V,H) 600
J2 pro 2018/ J250 (T,Đ,V,H,X) 200 1200
J2 core/J260 200
J3(2016)/ J320 200 1100
J3 Pro/ 4G LTE – J3119 200 600
J3 Pro / J330 200 650
J3 (2017) (T,Đ,V) 250 1300
J3 prime (T,Đ,XÁM) 250 1200
J4 / J400 200 1300 950 2IC
J4 plus (2018) (LÓT) 250 650
J4 core 200
J5(2015)/ J500 (T,Đ,V) 250 1150
J5(2016)/ J510 200 800
J5 Pro / J530 (Đ,V,X,H) 200 1500 950 2IC
J5 Prime/ G570 (T,Đ,V) 200 650
J6 / J600 200 1400 1150 2IC
J6 plus 250 650
J7(2015)/ J700 (T,Đ,V) 200 1400
J7(2016)/ J710 (T,Đ,V) 200 950
J7 (2017)/ J727/J7 PRIME 2017 200
J7 Pro/ J730 (H,Đ,V,X) 200 700 2ic 1500 zin
J7 plus/ C710 200 1450 ek 950 2IC
J7 Max 400
J7 Prime/ G610 300 750
J8(2018)/J810/J8 PLUS 300 1800 1200 2ic
C5/ SM-C5000 400 2000
C7 400 1850
C9/ C9 pro 350 1700
ON 5/ G5520 350 750
ON 7/ G600 350 800
E5/ E500 200 1000
E7/ E700 200 1800

ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG NOTE

Samsung Note Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
Note 1 / N700 300 600
Note 1 A&T 300 900
Note 2 / N7100 300 1200
Note 3 300 1200
Note 3 NEO 300 2000
Note 4 250 1500
Note Edge 400 700 ECU 1100
Note 5 300 1300
Note 7/ Note FE (X,V,Đ)
Note 8 750 1300 ECU 3300
Note 9 750 3600 EK 3800 CTY NGKHUNG
Note 10/ N970 900 4300 4800 NGKHUNG⁹
Note 10 Plus / N975 1000 4900 5800 NGKHUNG
Note 10 Lite (thẳng) / N770 500 3100 3400 NGKHUNG
Note 20 (màn thẳng) 700 3500 4200 NGKHUNG
Note 20 Ultra / Note 20 Plus/ N985 1200 5100 mh rời 6000 ngkhung
 

ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH SAMSUNG DÒNG S

Samsung S Thay Mặt Kính Thay Màn Hình
S6 300 1500
S6 Egde 800
S6 Edge Plus (V, X , T) 400 900 ECU 1750
S7 350 1700
S7 Edge 550 1000 ECU 600 Đóm/Sọc 1100 EK BAM 900 EKCU 2500 NGKHUNG
S8 600 3200
S8 plus 650 1050 ECU 2100 EKCU¹⁰ BAM 3500 EK 3600 NGKHUNG
S9 700 2500 2700 NGKHUNG
S9 plus 750 3500 3550 NGKHUNG
S10E/G970 600 3800
S10/G973 850 3800 4500 NGKHUNG
S10 plus / G975 900 3900 4300 NGKHUNG
S10 5G 1300 4200
S10 Lite 800 3050 1700 CN
S20 1000 4300 4800 NGKHUNG
S20 Plus/ G986/ A82 1050 4300 5300 NGKHUNG
S20 Ultra 1050 4500 5200 NGKHUNG
S20 FE G781 ( thẳng) 400 2100 EK
S21 (thẳng) 700 3500 4200 NGKHUNG
S21 FE (thẳng) 700 3600 NGKHUNG
S21 Plus (thẳng)/ G966 900 3500 4400 NGKHUNG
S21 Ultra (cong) 1050 4500 GỢN 4900 5700 NGKHUNG
S22 (thẳng ) 600 3600 4200 NGKHUNG
S22 Plus ( thẳng ) 800 4100 4500 NGKHUNG
S22 Ultra ( cong ) 1100 3900 LOI BUT 5500 6000 NGKHUNG
S23 (thẳng) 600 3600
S23 PLUS 1000 5500
S23 Ultra ( cong ) 1400 4700 EK 5400 6000 NGKHUNG
   
Samsung Tab ÉP KÍNH THAY MÀN HÌNH
Tab A8 10.5 in / X200 / X205 500 1600
Tab A9 8.7 in 600 1900
Tab A9 plus 11in 800 2200
Galaxy Tab S3 9.7 / T820 / T825 1000 4100
Galaxy Tab S4 10.5 / T830 / T835 1100 4900
Galaxy Tab S5e 2019 / T720 / T725 900 3600
Galaxy Tab S6 10.5inch / T860 / T865 1100 4600
Tab S6 lite 10.4 inch / P610/ P615 800 1800
Galaxy Tab S7 11inch / T870 / T875 / T876 1100 2800
Galaxy Tab S7+ 12.4inch / T970 / T975/ T976 1300 6300
Galaxy Tab S7 FE / T730 / T733 / T736/ T735 – 12.4in 1100 3600
Tab S8 2022 / X700 / X706 800 1500
Tab S8 Plus 2022 / X800 1600 5600
Tab S8 Ultra 1800 8400
Tab T580 900 1700
Galaxy Tab A ( 2019) 10.1″ T510 / T515 700 CU 1400
Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T590 / T595 700 CU 1400
Galaxy Tab A ( 2018) 10.5″ T596 800 CU 1200
TAB A8 2019 (8inch) / T295 500 800 CU 1200
Tab A 8.0 WITH S PEN 2019/ P200 / P205 650 CU 1300
TAB A7 lite T225/ T220 700 1700
TAB A7 10.4 2020/ T500/ T505 800 1800
TAB A6 (2016) 7inch / T285 400 950
TAB A (2016) 10.1 inch T385 600 CU 1400
TAB A (2016) 10.1 inch T585 650 CU
Tab A ( 2016) 10.1″ P585 650 CU
Tab A : P355 8in 650 1500
Tab A : T355 8in 650 1500
Tab A : P555 650 1950
Tab E (9.6in) T561 500 1200
Tab E (8in) T377/ T375 650 1200
MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 –
* Samsung Galaxy Tab 1
P7500/ P7510 500 CU 1400
P7300/ P7310 550 CU 1400
*Samsung Galaxy Tab 2
P1000 450 CU 700
P3100 450 CU 700
P5100 550 CU 1400
P6200 450 CU 700
*Samsung Galaxy Tab 3
P5200 / N8000 550 CU 1600
T111/ T110 450 CU 850
T116 (tab v3) 450 CU 850
T210/ T211 450 CU 850
T310/T311 450 CU 1000
P600 800 CU 3100
*Samsung Galaxy Tab 4
T231/ T230 450 950
T331 450 1600
T321/ T320/ T325/ TAB PRO 8.4 450 1700
T531 / T350 450 1500
galaxy tab N5100 ( Note 8 ) 450 1800
galaxy tab S T805 /T800 10.5IN 900 3800
galaxy tab S T705 8.4IN 800 3800 T 3900 Đ
galaxy tab S2 T815 9.7IN 900 3600
galaxy tab S2 T715 8IN 800 3300
galaxy tab P900/P905 1300 3600
galaxy tab T900/T906 1300 3600
P600/P601/P605/P608 (10in)/note 10.1 2014 800 3100
   

ÉP KÍNH/ ÉP CẢM/ THAY MÀN HÌNH OPPO REALME

Oppo – Realme Thay màn hình
OPPO RENO 4SE 05 ( A74 4G ; A95 4G ; A96 5G ; F19 4G ; F19S 4G ; F21s pro 5G Reno6 lite 4G ; Reno 7Z 5G ; Reno8Z 5G ; Reno8lite 5G ; Realme6 4G ; 1 + nord n20 5G ; N200 ; ) 1200 LK
OPPO RENO 7SE ( Reno 7se 5G ; Reno 7a 5G ; Reno8 4G ; Reno8T ; F21 PRO 4G ; F21S PRO 4G ; Realme Q3pro5G ; FIND X5LITE 5G ; Realme9 4G ; Realme 10 4G ; Realme 9PRO + 4G ; NARZO 50 PRO 5G 1 + NORE CE2 ) 1600 LK
OPPO RENO 4SE 04 ( Reno4se 5G ;Reno5lite ; Reno5F 4G ; Reno5Z 4G ; Ren6Z 5G ; Realme V15 5G ; Realme X7 5G ; Realme Q2pro 5G ; Realme 7pro 4G ; Realme 8pro 4G ; A94 4G ; A94 5G ; A95 5G ; F19pro 4G ; F19pro + 5g 😉 1400 LK
OPPO RENO 5 ( Reno5 5G ; Reno6 5G ; Reno7 5G ; Reno 5K ; Reno5 4G ; Realme GT ; Realme GT Neo ; Realme GT Neo Flash ; Realme Q3pro 5G ; Realme Q3pro 5G Carnival ; Realme GT Master ; Realme GT MasterEdition ; Oppo K9 5G ; Oppo K9 Pro ; FindX3 Lite ; 1+ Nord 2T 5G ; 1 + Nord2 5G ; 1+ Nord CE 5G ; ) 1400 LK
Dòng Gập Ép Kính Thay Màn Hình
Find N2 Flip ( máy gập) Ngoài: 1000 Ngoài: 3500 Trong: 8200

Realme Ép Kính Thay Màn Hình
Realme GT2 pro 700 4400
Realme C3/ realme C3i/ realme 5/ Realme 5i/ Realme 6i/ Oppo A11/ A11X/ A9 2020/ A31 2020/ A8/ A5 2020/ 300 700
Realme 1 300 650
Realme 2 300 600
Realme 3 / A7 2018 / A5S / A12 2020 300 700
Realme 3i 950
Realme 3 Pro/ Realme 2 pro/ Realme X Lite 300 700
A7x 300 850
Realme 5 pro/ Realme Q 300 600
Realme 5s 350 600
Realme 6 350 700
A52 2020/ A72 2020/ A92 2020 350 1000
Realme 6 Pro 350 800
Realme 7 350 700
Realme 7 5G 800
Realme 7i / A32 2020 / A53 2020 / A53S / A33 2020/ A54 4G (T,Đ) 300 700
Realme C17 400 1100
Realme 7 Pro 500 1800
Realme 8 Pro 500 1800
A74/ A94/ Reno 4SE/ Q2 pro 500 1800
Realme Q2 Pro 500 1800
reno 6z 500 2650
Realme 8 600 TFT: 700 Amoled: 1800
Realme 8 5G 350 900
Realme 8S 5G 350 800
Realme 9i 350 800
Realme 10 4G 600 1800
100 100
Realme C1 / Realme 2 / A3S/ A5/ AX5 350 900
Realme C2/ A1K (C/Ư) TP 300 650
Realme C11 / C12 / Narzo 20/ A15 / A15S 300 700
Realme C15 300 700
Realme C20 / C21 300 700
Realme V3 300 700
Realme C21Y 300 700
Realme C25 300 700
Realme C25S 300 700
Realme C25Y 300 600
Realme C30 / Realme C30S / Realme C33 / Realme C30F / NAZOR 50I Prime 300 650
Realme C35 300 650
Realme Narzo 20 350 700
Realme Narzo 30A 300 700
Realme Q2i 300 700
Realme Q2 350 800
Realme Q3 Pro 5G 1000 Amoled: 2600
Realme Q5 Pro 600 2600
Realme U1 300 650
Realme V11/ V11 5G/V11S/ A55-5G / A56-5G / A55S 350 700
Realme V13 5G 350 800
Realme V15 400 2600
Realme X / K3 / Reno 2F 500 CALL
Realme X2 pro 600 2700
Realme X2 (Amoled) 400 PQ không vtay: 1000 Amoled LK: 1400 Amoled zin: 1700
K5 400 100
Reno Z 400 1550
Realme XT 400
Realme X2 Pro (Amoled) 700 2700
Realme X3 350 900
Realme X7 800 3100
Realme X7 Pro 2400
Realme X50 pro / 5G 800 3100
Realme X50 Pro Player 3100

(*) EK = Ép mặt kính | C.U / TP = Ép kính cảm ứng | PQ = Phản Quang | LK = Linh Kiện | TFT = Màn hình linh kiện phản quang | cty = Công ty | new = Màn hình linh kiện new đẹp

Model Find/ Reno/ R/ A/ F

Find/ Reno/ R/ A/ F Ép Kính Thay Màn Hình
Find N ( máy gập) 1000 Ngoài 3500 ngoài 7500 trong
Find X2 Pro 1000 3800
Find X2 Lite PQ không vtay: 1300 Amoled LK: 2400 Amoled zin: 2800
Find X2 1200 5000
Find X2 Neo 2700
Find X3 1100 4900
Find X3 Pro 7100
Find X3 Lite amoled lk 2700 amoled 3100
Find X3 Neo 7100
Find X5 Pro 1300
Find X ( tai thỏ mới mk cong 1500 2400
100 100
Find 3/ X905/(C/Ư) TP 300 800
Find 5/ X909/ (C/Ư) TP 300 700
Find 7/X9076/ (C/Ư) 750
Find 7 C/ư X9006/X9007/ X9077 TP 350 750
Reno 1900
Reno 2 500 2200
Reno 3/ A73 2020/ A91 500 TFT: 950 LK Amoled: 1850 Amoled cty: 2900
Reno 3 pro (Amoled ) 800 2800
Reno 4/ A93 500 TFT: 1300 Amoled: 2100
Reno 4 Pro ( cong) 1300 2900
Reno 5 4G 800 2300
Reno 5 5G 600 2800
Reno 5 Pro (cong) 1000 2500
Reno 6 600 3400
Reno 6 5G ( Amoled ) 600 2500
Reno 6 pro 5G (cong) 1000 2700
Reno 6Z 5G 700 2900
Reno 7 5G 600 2400
Reno 7 Pro 5G 600 2800
Reno 7 SE (Reno 7se 5G ; Reno 7a 5G ; Reno8 4G ; Reno8T ; F21 PRO 4G ; F21S PRO 4G ; Realme Q3pro5G ; FIND X5LITE 5G ; Realme9 4G ; Realme 10 4G ; Realme 9PRO + 4G ; NARZO 50 PRO 5G 1 + NORE CE2) 100
Reno 7Z 600 1700
Reno 8 4G/ Reno 8 5G/ Reno 8Z 6.43in Amoled 500 1600
RENO 8T 5G/ Realme 10 Pro Plus / Realme 10 Pro + 900 2700
Reno 10X zoom 2600
Reno 10 5G (cong) 800 2500
RENO 10 pro 5G 800 2300
A17 / A17K / A77S ( IPS) 350 800
A16/ A16S / A54S / A56-4G / Realme C25S 350 800
A3 300 800
A5 400 600
A55 / A55 5G/A56-5G / A55S / Realme V11 / Realme V11S 350 800
A54 2021 300 750
A57 2022 300 600
A7 300 600
A7n 650
A71 (T,Đ)(C/Ư) 300 600
A73 2020 500 Reno 3/ A91 TFT 700 AMOLED 1900
A76 ( 6.56in – lót ) 350 850
A52/A72/A92 2020 300 650
A77S (lót) 350 700
A78 4G 350 700
A78 5G 450 1700
A8 2019 350 700
A81 (T,Đ) 350 850
A83 (T,Đ) 300 650
A9 2019 300 700
A9X 2019 100 700
A9 2020 300 700
A91 2020 Reno3/ A73 1000
A92S 2020 350 700
A93 2020 100
A95 350 1950 EK 2200 NEW 1200 oled
A78 5G 350 600
A78 4G 450 1600
100 100
R5/ R8106 350 1400
R7 lite/ R7ks/ R7k 350 1350
R7S 350 900
R7 plus 350 1100
R9S 350 1250
R9 Plus 350 1400
R9S Plus 350 1500
R11(T,Đ) 350 1200
R11S (T,Đ) 350 1300
R11 Plus(T,D) 350 PQ: 1150
R15(tai thỏ) 350 1650
R15 Plus (thỏ) 350 2500
R15 Pro 350 3100
R17 pro 350 3000
100 100
F1/ A35 (C/Ư) TP 300 500
F1S/ A59/ A1601 (CO T, D) (C/Ư) 500
F1 Plus/ R9/ X9009 300 800
F3(T,Đ) 300 750
F3 Plus (T) 300 750
F3 lite/ A57(T,Đ) (C/Ư) 100 600
F5/ CPH1723 (T,Đ) 300 600
F7/ cph1725 (T,Đ) 300 600
F7 plus 350 100
F11 300 600
F11 Pro 300 650
F9 /F9 PRO 300 650

Model Neo

 Neo  Ép Kính Cảm Ứng  Thay Màn Hình
NEO 3/ R831K/ R831(C/Ư) 300 550
NEO 5/ R1201/ A31W(C/Ư) 300 550
NEO 7/ A33w (C/Ư) 300 650
Neo 9/ A37 (C/Ư) 300 600
NEO 9S/ A39 (C/Ư) (T) 300 700
100 100
MIRROR 5/ A51W C/U 300 550
MIRROR 3/ 3001(T, Đ) (C/Ư) 300 500
100 100
N1(C/Ư) 500 1300
N1 mini/ N5111(C/Ư) 400 1050
N3/ R5206(C/Ư) 500 1000
100 100
U701 TRẮNG (C/Ư) 300 600
U7015/ U705/ Find way(C/Ư) 400
U707/ Find way S(C/Ư) 300 700
100 100
R801/R803/R805/R811 ĐEN(C/Ư) 300 550
R813/ Piano(C/Ư) 300 600
R815/ Find Clover(C/Ư) 300 650
R817 (C/Ư) 300 600
R819/ Find Mirror(C/Ư) 300 600
R821/Find muse (C/Ư) 300 450
R827/ Find 5 mini(C/Ư) 300 500
R829/ R1 (BLP567) (C/Ư) 300 600
R833T(C/Ư) 300 600
R1001/ Joy(C/Ư) 300 500
R1011/ Joy Plus(C/Ư) 300 600
R2001/ Yoyo (C/Ư) 300 600
R8001/R8007/R1S(C/Ư) 300 600
T29 300 600
   

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH HUAWEI, THAY MÀN HÌNH HUAWEI

Huawei Ép Kính Thay Màn Hình
honor play 400 900
honor V20 400 1400
Nova 3S TP 400 700
Nova 3E/ P20 lite (có lưng) TP 350 650
Nova 3 350 800
Nova 3i 350 800
Nova 2i/ RNE-L22 (có lưng) TP 350 800
Nova 2S 350 600
Nova 450
Nova 2 350 600
Nova 2 Plus 350 600
Nova 4 2018 / VCE-AL00 / VCE-TL00 400 850
Nova 4 2019 1000
Nova 5 2019/ 5 pro 2800 amoled 1100 LK
Nova 5i 2019 1300
Nova 5i Pro 2019 450 1100
Nova 5T 2019/ 400 1000
Huawei Nova 7i 2020 / JNY-L22B / JNY-L21A / JNY-L01A / JNY-L21B / JNY-L22A / JNY-L02A 400 900
V8 550
V9 400 1000
V10 500 700
Honor View 20 2018 / Honor V20 2018 950
GR5(2015)/ KII-L21 TP 400 700
GR5(2017)/ BLL-L22 TP 400 750
GR5 mini/ MNO L31 TP 350 650
G6 (T, Đ) TP 400 750
G6-U10 (T, Đ, V) TP 400 850
G7 400
G7 plus (T, Đ, V)/ G8 TP 400 700
Honor 4X TP 400 700
Honor 4C /G play mini TP 400 600
Honor 7a 700
Honor 7c 700
Honor 7s/ Honor Play 7 700
Honor 7x 750
Honor 8 350 850
Honor 8a 800
Honor 8c 400 1000
Honor 8x/ view 10 lite 400 1300
Honor 8 Pro 2017 1000
Honor 9 Lite/ LLD-L31 TP 400 750
Honor 9 2017 950
honor 9i TP 400 900
honor 10 (không vân tay) TP 450 800
honor 10 (có vân tay) TP 800 1000
honor 10 lite 400 900
Honor 20 2019 / YAL-AL00 / YAL-TL00 / YAL-L21 400 1100
Honor 20i 2019 400 1050
Honor 20 Pro 2019 400 1050
Honor 30 Pro : MK CONG 800 1500

(*) TP = Ép kính cảm ứng, Lk = Linh Liện

Huawei Ép Kính Thay Màn Hình
Y541 (T,Đ,V) TP 400 700
Y625 (T, Đ) TP 400 700
Y3 2017/CRO-U00 600
Y5(2017) TP 450
Y7(2017) TP 450
Y3II / U22 TP 400 600
Y5 2017 TP 400 750
Y5 2018 TP 400 750
Y5II / CUN-U29 TP 450 650
Y5 Prime TP 450
Y6 2019 TP 450 800
Y6II / CAM- L21 TP 450 750
Y6 pro ( V, Đ)/ Enjoy 5 / Honor Play 5X 450 850
Y6 Prime TP 400 750
Y6 (2018) TP 400 750
Y6p 2020 / Y6 Pro 2020 , MED-LX9N, ART-L29 350 750
Y7 2018 750
Y7 2019 800
Y7 pro 2018 TP 400 950
Y7 pro 2019 TP 450 700 (11 chân)
Y7 pro 2020 800
Y7 prime (2017)/ Huawei Y7 2017 / Holly 4 plus / Enjoy 7 plus 750
Y7 prime (2018)/ LDN-L21, LDN-LX2, LDN-TL10 850
Y7 prime (2019)/ DUB-LX1 / DUB-LX3 850
Y9 2019 400 1100
Y9 Pro 2019 400 1050
Y9 Prime 2018 TP 400 750
Y9 Prime 2019 / Y9S / Honor 9x/ stk-l2 400 950
P Smart 2019 900
P6 350
P7 350 900
P8 350 1150
P8 lite/ ALE-L21 TP 400 550
P8 lite 2017 / P9 Lite 2017 / Huawei GR3 2017 / Honor 8 lite / Honor 8 Youth Edition / PRA-LA1 / PRA-LX1 / Huawei Nova Lite 400 800
P9 lite 400 1000
P9 lite mini 700
P9/ L09/ L19/ L29 350 800
P10 2017 400 1150
P10 lite 350 800
P10 Plus 500 1850
P20 400 1000
P20 lite nova 3e
P20 pro 2018 / CLT-L04/L09/L09C /L29/L29C/AL00/AL01 600 1200 ( phản quang) 3100 (Amoled)
P30 800 2600
P30 Lite 400 950
P30 pro 2019 / VOG-L29 / VOG-L09 / VOG-L04 / VOG-AL00 / VOG-TL00 1200 2200 (Amoled) 1300 (mh phản quang)
P40 500 3000
P40 pro (cong) 2050 6600
Mate 5 (T, Đ, V) 400
Mate 7 (T, Đ, V) 400 1500
Mate 8 (T, Đ, V) 400 1050
Mate 9/ MHA-L29 400 1000
Mate 9 Pro 2016 3000
Mate 10 400 1200
Mate 10 pro 450 1300
Mate 20 pro 1400 2500
Mate 20 lite 400 850
Mate 20 400 1300
Mate 20x 1300 6300
Mate 30 1300 4600
Mate 30 Pro/LIO-L09/LIO-L29/ LIO-AL00/LIO-TL00 1700 5800
Mate 40 1300 4600
Mate 40 Pro 1800 5900
Huawei Mate Pad Pro 12.9 2021 WGR 1300 6200
TAB T1-S8 U701 (T,Đ) TP 500 800
TAB T1-701 (T,Đ) 400 800
TAB MediPad T3 7.0inch/ T3-701 850
TAB T3 8inch / KOB-L09 TP 600 950
TAB T3 10inch / AGS-L09 TP 600 1050
MediaTab T5 10.1 inch/ AGS2-L09 550 1400
MediaPad M5 Lite 10nich / Bah2-L09 700 1600
Media Pad M3 lite 8.0 / CPN-L09
MatePad T10s 10.1inch / AGS3-L09 / AGS3-W09 850 2000
   

ÉP KÍNH – THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI XIAOMI

Xiaomi Ép Kính Thay Màn Hình
xiaomi CC9 pro 500 1400
Pocophone F1 350 950
Poco X2 350 950
Poco X3 350 750
Poco X3 pro
Poco C40/ Redmi 10C 350 800
Poco C40 Pro 400 _
Poco F5 pro 500 3200 amoled
Poco M5 400 1050
Poco M5S 450 2500 amoled 900 LK PQ
Xiaomi 12 Pro 800 3850
Xiaomi 12 lite 500 2500
Xiaomi 12S Ultra 1200 4200
Mi Note 3
Mi Note 10 / 10 pro/ 10 lite (cong) 850 3500 oled
Mi Note 10 Lite 1050
Mi A1/ Mi 5X/ MDG2 TP 350 700
Mi A2/ Mi 6X 300 850
Mi A3/ CC9E 350 1500 amoled LK 1800 amoled zin
Mi A2 lite TP 350 950
Mi 2A (T,Đ) TP 350 800
Mi 2 / MI 2S / M2 / M2i (T,Đ) TP 350 800
Mi 3 / Mi 3S/ M3i (T,Đ) TP 350 800
Mi 4 (T,Đ) TP 350 700
Mi 4i/ Mi 4c TP 350 700
Mi 4S TP 350 700
Mi 4X TP 350 750
Mi 5 (T,Đ,V) 350 800
Mi 5S (T,Đ,V) 350 750
Mi 5 plus 350 800
Mi 5s plus 350 800
Mi 6 350 900
Mi 8 400 1200 (LK amoled) 2150 (zin amoled)
Mi 8 Lite 400 850
Mi 8 SE 500 2200 zin amoled 1400 lk amoled viền dày
Mi 8 Pro 500 1800 Amoled LK 2200 Amoled zin
Mi 9 SE (5.97 in) 550 2850
Mi 9 (6.39 in) 400 1600 LK 2800 amoled
Mi 9 Pro 500 1250 (linh kiện) 3500 (amoled)
Mi 9 Lite 500 1800 (amoled)
Mi 9T / Mi 9T Pro/ K20/ K20 pro 500 2600 zin amoled 1250 lk hết
Mi 10 5G 800 3000 oled
Mi 10 Pro / Mi 10 Pro 5G 800 3000 oled
Mi 10T Pro / Mi 10T Pro 5G 400 1100
Mi 10T 400 1050
Mi 10 lite 400 1750
Mi 10 Ultra (cong) 950 4000 oled
Mi 10S ( cong ) 950 2400
Mi 11 lite 700 1400 lk đẹp 1900 zin amoled
Mi 11 lite 5G 800 2800 zin oled
Mi 11T (5G / Mi 11T Pro-5G / Poco F4 / Mi11T-5G) 600 2600 amoled
Mi 11 5G (cong)/ Mi11 pro 1200 4100 (mh zin hãng có vân tay)
Mi 11 Ultra ( cong) 1200 7000 (máy xách tay)
Mi 12 700 2400 amoled
Mi 12 pro 900 6300
Mi 12T 700 2400 amoled
Mi 12 lite 600 2600
Mi 12S Ultra 1200 4200
Xiaomi 13 / mi 13 800 3800
Xiaomi 13Pro / mi 13Pro 1200 5000
Xiaomi 13 Ultra / Mi 13 Ultra 1300 5400
Xiaomi mi 13 lite ( cong)  900  2300
Mi max TP 400 1000
Mi max 2 TP 400 1000
Mi max 3 TP 400 1000
Mi mix 1 400 1000
Mi mix 2 400 1000
Mi mix 2s 400 1000
Mi mix 3 400 1300
Mi Mix 4 (cong) 1000 2100

Chú thích: TP = Kính Cảm Ứng, LK = Linh Kiện, TFT = Màn Linh Kiện Phản Quang, TM = Tháo Máy

Xiaomi Ép Kính Thay Màn Hình
Redmi K20/ K20 Pro/ Mi 9T (6.39in) 500 1400 amoled
Redmi K30 / K30 5G / K30I 400 1000
Redmi K30 pro/ Poco F2 pro 600 2600
Redmi K30S 400 1000
Redmi K30 Ultra 600 2600
Redmi K40/ K40 Pro/ Poco F3 500 2500 amoled 1200 LK TFT
Redmi K40 Gaming/ Poco F3 GT  400  1400
Redmi K50 700 2800
Redmi K50 Pro 600 2800
Redmi A1 2022 / 220733SG 250 700
Redmi S2/Y2 TP 350 750
Redmi 1/ 1S (T,Đ,H,V) TP 350 750
Redmi 2/ 2A/2 pro/2 prime TP 350 750
Redmi 3X TP 350 750
Redmi 3/3S TP 350 750
Redmi 4 TP 350 750
Redmi 4X TP 350 750
Redmi 4A TP 350 750
Redmi 4 Prime TP 350 750
Redmi 5 350 750
Redmi 5A TP 350 750
Redmi 5 plus (T,Đ,V) 350 750
Redmi 6 / 6A (T,Đ) TP 350 750
Redmi 6 pro TP 350 750
Redmi 7 350 750
Redmi 7A hết 900
Redmi 8/ 8A 350 750
Redmi 9/ Poco M2 350 750
Redmi 9A / redmi 9C / poco c3 350 750
Redmi 9T 350 750
Redmi 10/redmi 10 prime/21061119AG 350 750
Redmi 10A 350 750
Redmi 10X 4G / M2003J15SS 400 900
Redmi 10X 5G 600 2100
Redmi 12 900 2300
Redmi 12C/ Poco C55 300 650
REDMI Note Pro 350 750
Redmi Note / Note 1 (T,Đ) 350 750
Redmi mi Note TP 500 1450
Redmi Note 2 (Đ) TP 350 750
Redmi Note 3 (T,Đ,V) TP 350 750
Redmi Note 3 Pro (T,Đ,V) TP 350 750
Redmi Note 4 (T,Đ,V) TP 350 750
Redmi Note 4x (T,Đ,V) TP 350 750
Redmi Note 4A TP 350 750
Redmi Note 5A / Y1 Lite TP 350 750
Redmi Note 5A prime TP 350 750
Redmi Note 5/ NOTE 5pro 350 750
Redmi Note 6 / 6 pro 350 750
Redmi Note 7/ 7pro/ 7S 350 800
Redmi note 8 (6.3 in) 350 800
Redmi note 8 pro (6.53in) 350 800
Redmi Note 9/ mi 10X 350 800
Redmi Note 9 – 4G / Pocophone M2/ Pocophone M3/ Poco M3 / Poco M2 400 1000
Redmi Note 9 Pro/ Note 9S 350 800
Redmi Note 10 / Note 10 4G / 10S 400 1600 amoled
Redmi Note 10 5G 400 1100 PQ
Redmi Note 10 pro 400 1350 TFT 3300 amoled
Redmi Note 10S 450 1600 amoled
Redmi Note 11 pro 600 2300 amoled
Redmi Note 11 pro 5g 600 2300 amoled
Redmi Note 11S 4G/ Redmi Note 11 4G / Poco M4 Pro 4G 600 2050 amoled 1200 LK(*)
Redmi Note 12 700 2300
Redmi Note 12 Pro 4G 500 2200 amoled 6050 zin amoled
Redmi Note 12Pro-5G / Poco X5 Pro-5G / Redmi Note 12Pro Plus / Redmi Note 12Pro Max / Redmi Note 12 Pro-5G / Redmi Note 12 Pro Plus / Redmi Note 12 Pro Max ( MH THẲNG) 500 1900 zin
Redmi Note 12T pro ( 2 cam sau bự+ 1 nhỏ) ( IPS) 400 1400
Xiaomi NOTE 12S Ultra ( MH Cong Oled)
Redmi Note 13 500 1900 zin 900 TFT
Redmi Note 13 Pro ( Amoled) 500 2500 zin 1800 oled lk
Redmi Note 13 Pro Plus ( mh cong OLED ) 900 2600 zin 1900 oled lk
Mi Pad 1 1300
Mi Pad 2 1300
Mi Pad 3 1300
Mi Pad 4 800 1700
Mi pad 5 800 2600
Mi pad 6/ 6 pro 800 2600
     

ÉP KÍNH – THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI VIVO

ViVo MK KH MH KH
U10 950
Z31 900
Vivo T1X / Y55S 2022 / T1-5G / Y72T / U5 /T2X / Y35 2022 / Y75 4G 300 700
S1 / Vivo Y7s / V1907 350 1800 amoled 1100 phản quang
S1 Pro 1800
S5 3350
Z1 pro / Z2X 1050
Z3i 900
X7 400 900
X9 450 1000
X20 1100
X20 plus 1650
X60 / X60T / X60S / X70 V2046A / V2085A / V2059A / V2133A, V2104  700  3300
V1 TP 350 600
V1 Max TP 350 900
V3 TP 350 750
V3 max TP 350 650
V5/1601 350 700
V5S/ 1713 TP 350 750
V5 Lite TP 350 700
V5 plus/ 1611 350 850
TP 350 100
V7/ 1718 350 800
V7 PLUS 350 850
V8 400 1100
V9 350 850
V10 350 1050
V11 350 800
V11i 350 800
V11 Pro 350 1000 (linh kiện) 1600 (zin)
V17 2900
V17 Pro 3800
V19 450 1950
V19 neo 450 2050
V15 350 900
V15 pro amoled 2200 LK PQ 1100
V20/ 20SE / V2025 800 1000 TFT 1300 amoled lk 2800 amoled
Vivo V29 cong 900 3400
Y02S/ Y15S 350 950
Y1S 350 800
Y21/ Y21S 350 800
Y12 2019 350 1000
Y12S 350 1000
Y16 350 800
Y15/ Y3 / Y11 / Y17 / U3X / U10 350 950
Y19 / Y5s 350 950
Y20 2020 350 950
Y20a 2020 300 900
Y20s 2020 300 900
Y20i 2020 300 900
Y51 2020 6.58in 350 1000
Y30 1050
Y50 2020 1000
Y70S 950
Y33S 350 900
Y53S 350 850
Y72 400 1000
Y72-5G / Y51-2020 / Y52 / Y31-2020 / Y53S / Y52S (6.58in ) 350 750
Y55 2022 600 3000
Y22/Y22S 350 800
ViVo MK KH MH KH
Y13 TP 400
Y11 TP 400
Y20 TP 400
Y23 TP 350
Y33 TP 350
Y31 TP 350 600
Y35 TP 350
Y51 2015 TP 350 650
Y53 TP 350 650
Y55 TP 350 650
Y55S TP 450 750
Y69 TP 350 750
Y710 TP 450
Y66 TP 350 650
y91/ Y93/ Y95/ U1 350 800
y91C 350 800
y97 350 800
Y6 pro 350 800
y6ii 850
Y71 350 850
Y81 / Y83 350 750
Y85/ V9 350 850
   
Nokia MK KH MH Nguyên Bộ KH
G21 400 800
G22 400 800
Nokia C1 2019 800
Nokia C2 2020 900
Nokia C3 950
Nokia C20/ TA-1352 / BL-29CI 2950mAh 400 900
Nokia C30 400 950
NOKIA 2 300 600
NOKIA 2.1 (2018) 300 650
NOKIA 2.2 750
NOKIA 2.3 350 800
NOKIA 2.4 350 800
NOKIA 3 300 700
NOKIA 3.1 (2018) 300 700
NOKIA 3.1 PLUS 350 850
NOKIA 3.2 350 850
NOKIA 3.4 2020 350 950
NOKIA 4.2 tp 350 750
NOKIA 5 300 750
NOKIA 5.1 (2018) 350 700
NOKIA 5.1 PLUS/ X5 350 800
NOKIA 5.3 2020 350 950
NOKIA 5.4 350 850
NOKIA 6 (CO HOME) 300 750
NOKIA 6.1 (2018)/ Ta-1043 350 750
NOKIA 6.1 Plus TA-1116/ X6 850
NOKIA 7 300 600
NOKIA 7.1 TA-1085 350 800
NOKIA 7 PLUS 400 1000
NOKIA 7.2 350 1050
NOKIA 8 300 700
NOKIA 8.1 – X7 – 7.1 PLUS 350 1150
NOKIA 8.1 PLUS 400 1450
NOKIA 8.3 5G 350 1000
Tab Nokia T20 700 1700
LG Ép Kính/ Ép Cảm Ứng Thay Màn Hình
LG Pixel 7 pro 5400
LG Pixel 6 pro 1200 4700
P30 Pro 2019 1400
G7 Fit/ G7 One/ G7 Plus/ G7 /ThinQ/ G710 350 1400
G7 600 1000
G6/ G6+ /H873 350 1050
LG G8 ThinQ / LMG820QM7 / LM-G820UMB / LMG820UM0 / LMG820UM1 / LMG820UM2 / LM-G820N 900 2800
LG WING (CONG) 1200 3100
G Stylo/ F560 (T,Đ) 500
Leon / LTE H345 (T,Đ) 500
LG X POWER / K220 400 1200
V10/ H960 450 1600
V20/ H990N 400 1100
V30 /V30 Plus 450 1600
V40 ThinQ 700 2400
V50 ThinQ 800 2900
V50S ThinQ 5G / LM-V510N 2400
V60 800 3700
V60 ThinQ 1000 3900
K7/ X210 DS 350 1100
K7/ X210 (2017) 450 1100
K7/ X210 (2018) 450 800
K8 (2017) (T,Đ) 450 800
K8 (2018) (T,Đ) 600 1100
K10/ K410 ( Trắng, Đen) 350 1050
K10 (2017) 400 1100
K10 (2018) 400 1100
MAGNA/ H500F/ H502F C.U 350 1050
Nexus 4/ E960 400 1000
D820/ Nexus 5 / D820 300 800
Nexus 6 400 900
Nexus 6 plus 800 3600
G4 / H810/ H811 300 1250
G4 stylus 1/ H540/ LG G Stylo T-mobile 300 1500
G4 stylus 2/ K540 400 1400
G5/ H840 400 750
G6 / H873 350 1050
D295 400 1100
TP/ C.U (CAM UNG)
D680 / D682 / D684 / G pro lite 500 1200
F350/Optimus G Pro 2 500 1200
E960 / Google Nexus 4 zin 450 1000
E970 zin 450 1000
E975/ F180 400 900
F120/ Optimus LTE Tag ( T, Đ ) 400 900
F160 / Opitmus LTE2 ( T, Đ ) 400 800
F200/ Vu 2 400 1100
F220/ LG GK zin ( Đ ) 450 650
F240 LG Optimus G Pro zin 450
F260 / US780 / Optimus F7 450 1300
F310 / LG Optimus GX 600 1100
F350 / D830 500 900
G2/ F320 400 1000
G2/ D802 400 1000
G2 ISAI (trắng, đen)/ L22 400 1000
G3 ISAI/ L24 400 1200
G3A/ F410 300 1400
G3/ G3 cat 6/ F460/ F400/ D855 300 900
G3 stylus/ D690 300 1000
L70/ D320/ D325 350 800
L80/ D380 300 750
L90/ D405/ D410 350 750
L90/ D415 350 750

(*) EK = Ép Mặt Kính | TP/C.U = Ép Mặt Kính Cảm Ứng

 

THAY MẶT KÍNH – THAY MÀN HÌNH SONY

Sony ÉP KÍNH/ ÉP CẢM THAY MÀN HÌNH
L1 DUAL/ G3312 300 700
L1 300 950
L2 300 800
XZs 300 1050
XZ 250 1000
XZ Premium 700 1600
XZ 1 450 1050
XZ 2 500 1350
XZ 3
X/ F5112 300 700
X mini / XCOMPACT 250
XA 450 MK 650 C.U 1000
XA1 300 700
XA1 Ultra 300 1050
XA2 300 800
XA2 Plus 1200
XA2 Ultra 400 900
XA Ultra 300 MK 500 C.U 1050
XA1 Plus 300 900
C/ C2305 450 700
ZR / C5502 250 900
C3 500 800
C4/C4 Dual 400 800
C5 Ultra/ C5 Ultra Dual 750 1500 hết
E 250 700
E3 300 700
E4/ / E4 Dual 300 600
E5 300 700
M 400 850
M2 400 650
M2 Aqua 300 650
M4/ M4 Aqua 300 650
M5 300 MK 600 C.U 800
Z 250 650
Z1 250 600
Z1 mini 250 600
Z1S 250 600
Z2 250 600
Z2A 550 1600
Z2V/ Z3V 250 600
Z3 Đen hết 500 mh tm pq nhẹ
Z3 mini 250 600
Z4/ Z3 plus 300 600
Z4V/ Z4 300 600
Z5 mini/ z5 compact 300 1000
Z5 dual 300 600
Z5 premium/ Z5 plus 1000
T2 Ultra Dual 250 700
T3 ultra 300 800
SP 250 900
LT 22i 750
LT25 400
LT26i/ xperia s 400
LT26w/ xperia arco s 650
LT26ii/ xperia sl 1400
LT28i/ xperia ion 950
 

THAY MẶT KÍNH – THAY MÀN HÌNH ASUS

Zenfone Ép Kính Cảm Ứng Thay Màn Hình
Zenfone 6 2019 (ZS630KL)
Zenfone 4 Selfi / ZD553KL (T,Đ) 250 800
Zenfone Max Pro M1 / ZB602KL ZIN MK 250 800
Zenfone Max Pro M2 / ZB631KL ZIN MK 250 800
Zenfone Max Plus M1/ X018D/ ZB570TL 250 800
Zenfone 2 Go ZB500KG
Zenfone 2 ( Z00D)/ ZE500 250 700
Zenfone 2 ( Z008D)/ ZE008D 250 700
Zenfone 2 ( Z00AD) / ZE551 250 700
Zenfone 2 Laser (5.5 inch)/ ZE550KL/ Z00LD 250 600
Zenfone 2 Laser (5 inch)/ ZE500KL/ Z00RD 250 600
Zenfone 2 Laser (6.0 inch)/ ZE601KL/ Z011D 250 600
Zenfone 3 (5.2 in) / Z017D/ ZE520KL 250 700
Zenfone 3 (5.5 inch)/ ZE551KL/ ZE552KL/Z012D 250 600
Zenfone 3 laser/ ZC551KL/ Z01BD 250 800
Zenfone 3 MAX (5.2 inch) /X008D/ ZC520TL 250 700
Zenfone 3 MAX (5.5 inch)/ ZC553KL/ X00DD 250 650
Zenfone 4 max pro/ ZC554KL/ X00ID 250 650
Zenfone 4 max (5.2inch) / X00HD/ ZC520KL 250 700
Zenfone 4 T00L 300 550
Zenfone 4.5 250 600
Zenfone 5/ A501/ T00J 250 600
Zenfone 5 2018/ZE620KL 300 900
Zenfone 5 lite 250 700
Zenfone 6 300 700
Zenfone GO 5.5 inch/ ZB551KL 350 600
Zenfone GO 5inch/ ZC500TG/ Z00VD 250 650
Zenfone GO 4.5inch/ X014D/ ZC451TG 250 650
Zenfone GO 4.5 plus/ ZB452KG/ Z014D 300 850
Zenfone LIVE / ZB501KL/A007 300 600
Zenfone C / Z007/ XC451CG 300 600
Zenfone Selfie/ ZD551KL/ ZE551KL/Z00UD 300 700
Zenfone MAX / ZC550KL/Z010D 300 650
ZENPAD C Z170CG 7IN/ P01Y MK 450 750
ZENPAD C Z370CG 7IN / P01V MK 450 700
ZENPAD C Z380CG 7IN 800
ZENPAD C Z237CG 900
Asus Padfone X mini/ PF450 600 1200
Asus Padfone S / PF50 1200
ASUS Zenpad 10 / P00I 1500
MK MÁY TÍNH BẢNG Ép Kính Cảm Ứng Thay Màn Hình
FE170CG/K012/ k017 400 650
Fonepad 7 / K004/ ME371 600 900
Fonepad 7 / ME372/ K00E 650 1100
Fonepad 7 Dual Sim K00S 500 900
Fonepad 8/ FE380CG/ K016 600 1200
FE375CG/ K019/ME375 600 1150
MEMO PAD/ ME172 600 1300
MEMO PAD 7 ME176 500
MEMO PAD HD 7 Me 173/ K00B 500 1100
MEMO PAD 8/ ME180/ ME181/ K001/ K00L 600 1100
MEMO PAD 10/ K00F/ ME102A 600 1700
MEMO PAD 10/ ME103 800 1400
ME171 / Eee Pad Memo 500 1000
ME560 / Fonepad Note 6/ K00G 900 1600
T100 / DK002H Transformer Book 600 1400
TF101 / Eee Pad Transformer 650 1400
TF201 / Eee Pad Transformer Prime 750 1400
TF300 / Transformer Pad 950 1700
TF600 / Vivo Tap RT 800 1700
TF700 / Tranform Pad Infinity 900
TF810 / Vivo Tap 800 1700
   

THAY MẶT KÍNH – THAY MÀN HÌNH LENOVO

Lenovo Ép Mặt Kính Cảm Ứng Thay Màn Hình
Lenovo Tab M10 HD / TB-X306F 700 MK  1200
Lenovo Tab 4 8.0 8504 / TB-8504X / TB-8504F 850 1500
Tab M10 Plus / TB-X606F / TB-X606X / TB-X606 1000 1950
LENOVO YOGA TAB 11 YT-J706X 700 1600
S5000/ idea tab 7 600 950
PB1 – 750M 100 750
Tab A1000 500
Tab A3000/ IDEA TAB7 450 1000
Tab A3300 450 1050
Tab A3500 Đ 400 1000
Tab A5000 Đ 400 700
Tab A5500 Đ 500 1100
Tab A7600 Đ 600 1350
B6000/ Yoga Tablet 8 500 1300
B8000/ Yoga Tablet 10 500 1400
Tab3/ TB3-710i  500
TAB3/ TB3-730X 100 1150
TB3-850M 500 1000
YT3-850M 400
A7-30 400 1050
A390 Đ 300 700
A516 Đ 300 700
A526 Đ 300 700
A536 Đ 300 700
A60 300 800
A6000 Đ 300 600
A680 ( T, Đ) 300 800
A706 Đ 300 800
A760 Đ 300 800
A800 Đ 300 800
A850 (T,Đ) 300 800
A880 Đ 300 800
A7000 Đ 300 800
A7000-a (Đen) 300 800
A7000 plus 300 800
K900 Đ 400 1100
K910 Đ 350 1400
P70/ P70a(T, Đ) zin 300 750
P700 Đ 200 800
P770 (T, Đ) 300 800
P780 Đ 300 850
S580 Đ 300 700
S60 (T, Đ) 300 700
S660 (T, Đ) 300 650
S720 Đ 350
S820 Đ 350 800
S850 Đ 400 700
S880 Đ 350
S890 Đ 350
S90 (T, Đ) 300 1900
S920 Đ 450
S930 Đ 450 800
S960 Đ 450 1100
T526 450
ViBE shot z90 -7 100 1100
Vibe P1/ P1 Pro/ P1-a42 400 950
Vibe P1/ P1ma40 (T,Đ) 400 700
Vibe X2 (Đ) 450 1100
Vibe X2 pro (Đ) 1000
Vibe S1 (T, Đ, V) 500
Vibe K5/ A6020 (T, Đ, V) 400 900
Vibe K5 Plus/ A6020a40 550 600
K50-T5 (T, Đ) 450 800
A2010 400 500
A2020 500
A6010 450 550
A7010/ K4 Note MK 400 600
S939 1000

(*) MK = Ép Mặt Kính

ACER Ép Kính Cảm Ứng Thay Màn Hình
A200 500 1400
Tab A500 ( 10 in ) 600 1300
A1 – 713 700 1050
A1 – 810/811 650 900
A1-830T 600 1000
A1-840T 700 1400
B1 – A71 600 900
B1 – 710 600 900
B1 – 720/ 721 650 1000
B1 – 723 450 900
B1 – 730/ 731 600 1200
Lenovo Tab P11 Plus / TB-J616X 1000 2100
Lenovo Tab P11 Pro / TB-J706F 1000 2000
 

THAY MẶT KÍNH – THAY MÀN HÌNH HTC

HTC Ép Kính Thay Màn Hình
Google Pixel XL 1400
Google Pixel 2 1400
Google Pixel 3 3200
Google Pixel 3 XL 3200
Google Pixel 3A 3200
Google Pixel 3A XL 3200
Google Pixel 4 3200
Google Pixel 4 XL 3200
Htc google pixel 5/ pixel 5A 700 3300
Google Pixel 6 1000 3200
Google Pixel 6 Pro 1200 5900
Google Pixel 6A 900 3800
Google Pixel 7 800 4500
Google Pixel 7 Pro 1300 6000
Ép Cảm Ứng Thay Màn Hình
U12 Life 1100
U12 plus 2200
U19e 2500
Desire 10 Pro 900
Desire 12 1700
Desire 200 400 600
Desire 300 400 650
Desire 310 400 800
Desire 500 400 650
Desire 501 400 750
Desire 510 400 650
Desire 526 850
Desire 600 400 650
Desire 601 400 750
Desire 603 400 800
Desire 606 800
Desire 608 450 1200
Desire 609 450 900
Desire 610 450 650
Desire 616 900
Desire 620 700
Desire 625 1050
Desire 626 450 700
Desire 630 450 700
Desire 700 750
Desire 728 450 950
Desire 816 ( 816W) 450 800
Desire 816G (816H) 450 800
Desire 820 500 900
Desire 826 450 800
Desire 828
8S 250 600
8X 150 700
One V/ G24/ T320E 150 600
One SV/ C520E 300 650
One X/ G23/ S320E/ S720E/ PJ83100 300 650
One X+ / S728E 300 650
G21/ Sensation XL/ PI39200 300 650
Butterfly X920D 500 850
Butterfly X920E 500 750
Butterfly S 500 650
Butterfly 2 600 800
Butterfly 3 650 800
One M7 400 550
One M8 350 700
One mini/ One M4/ P058200 400 850
One M8 mini/ One mini 2 500 700
One M9 500 600
M9S 600 1300
M9 plus 650
One Max 500 800
Desire Eye / M910x 500 1250
One E8 400 800
One E9 450 900
One E9 plus 450
One ME 400 700
One X9 450 850
10/ 2PY200 450 1100
10 Stylus 550
A9S 400 700
One S9 MK 500
10 EVO 900
10 Pro MK 500 1100
One A9 MK 550 1500
U Ultra/ U11 Ultra MK 500 1300
U11 1300
U11 PLUS MK 500 1500
U play 750
 

ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI KHÁC

ONEPLUS Ép kính Thay màn hình
Oneplus 7T 1100 3700
OnePlus 9R 900 2300
Oneplus 9 pro 1200 5300
One plus 8 1100 2400
One plus 8 pro 1700 5950
One plus 8T 700 2500
One plus 8T 5G 800 2300
Oneplus 11 / 11 pro / 11R 5G 1100 3900
Model Ép Kính Thay Màn Hình
V-smart Live 4 300 850
V-smart Aris 1600
Vsmart Star 4 300 800
Vsmart joy 2+ 900
Model Ép Kính Thay Màn Hình
Motorola Moto G8 800