THAY LINH KIỆN KHÁC (LOA, SẠC, HOME, CÁP GẬP …)

Bảng giá thay các linh kiện khác : Loa trong, loa ngoài, chuôi sạc, rung,… C/R = Thay chung từ 2 linh kiện/ Thay riêng 1 linh kiện VD: Thay mặt kính hoặc màn hình ipxsm và loa trong xsm giá thay loa trong ipxsm 350k Chỉ thay riêng loa trong ipx giá thay trong trong ipxsm 500k

THAY LINH KIỆN KHÁC IPHONE (LOA / RUNG / SẠC / NÚT NGUỒN…)

Model Loa trong (C/R) Loa ngoài /Chuông (C/R) Rung (C/R) Chuôi Sạc (C/R) Nút Nguồn(C/R)
Loa trong/cam trước
Ip5/5S 100/150 50/150 50/150 100/200 150/250
IP6 120/200 100/200 100/200 150/250 150/250
IP6 Plus 100/250 100/200 100/200 150/250 150/250
IP6S 100/250 100/200 100/200 150/250 150/250
IP6S Plus 150/300 100/200 100/200 200/300 150/250
IP7 250/300 100/200 100/200 200/300 200/300
IP7 Plus 300/400 100/200 100/200 200/300 200/300
IP8 350/500 250/300 200/300 300/400 200/300
IP8 Plus 400/450 250/300 200/300 300/400 200/300
Loa trong/cảm biến
IPXR 400/500 250/350 250/350 300/400 300/400
IPX 400/500 250/350 250/350 300/400 300/400
IPXS 400/500 250/350 250/350 300/400 300/400
IPXSM 400/500 250/350 250/350 300/400 300/400
IP11 400/500 250/350 250/350 300/400 450/550 tm 500/600
IP11P 450/550 300/400 300/400 500/600 850/1000 tm 500/600
IP11PM 450/550 300/400 300/400 500/600 850/1000 tm 500/600
IP12Mini 550/750 _ _ _ _
IP12 550/750 400/500 350/450 950/1200 _
IP12P 550/750 400/500 350/450 950/1200 _
IP12PM 550/750 400/500 350/450 950/1200 450/700
IP13Mini 600/700 _ _ _ _
IP13 600/700 400/ 500 _ 1300/1500 volume: 500/ 700
IP13P 600/700 700/800 _ 1300/1500 _
IP13PM 600/700 700/800 _ 1300/1500 _
IP14 Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
IP14PLUS
iP15 Pro Dây cảm biến 700/800 Liên hệ
iP15PM Dây cảm biến 700/800 Liên hệ
IP15 Dây cảm biến 700/800 Liên hệ
iP15 Plus Dây cảm biến 700/800 Liên hệ
Model Thay linh kiện
12Mini/ 12/ 12P Dây sóng – 200/300 Dây wifi – 300/400 Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 350/450
12PM Dây đèn Flash: 350/ 450 Dây sóng: 200/300 Dây wifi: 450/550 ổ sim: 250/350 Ổ 2 sim: 350/450 Sạc ko dây: 200/300
13Mini/ 13 Dây sóng – 200/300 Dây wifi- 300/400 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 450/600 Ổ sim – 150k Ổ sim 2 sim – 250k Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450
13Pro Dây sóng – 250/350 Dây wiffi – 350/450 Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 450/550
13PM Dây sóng – 300/400 Dây wifi – 450/550 Ổ sim – 250/300 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 300/400 Dây flash- 500/600
14 Dây Flash: 600/ 800
14Pro Dây nguồn, volume, gạt rung, sạc không dây NFC: 700/ 800
14PM Dây nguồn, volume, gạt rung, sạc không dây NFC: 800/ 900
 ipad 12.9 (2015) Thanh cảm ứng trên màn hình ipad 12.9 (2015) : 1000/ 1300
ipad 12.9 (2017) Thanh cảm ứng trên màn hình ipad 12.9 (2017) : 1200/ 1500
MIC Ipad Gen 5 MIC Ipad Gen 5 : 100/ 200
Mic volum mini 2 Mic volum mini 2 : 150/ 300
Mic ipad 10.5 Air 3 Mic ipad 10.5 Air 3 : 300/450
Chui tai nghe Gen 5 Chui tai nghe Gen 5: 300/500
*Lưu ý thay linh kiện ipad: nhận xác suất nứt mặt kính hoặc liệt cảm ứng khi thay riêng vì máy to, nếu nứt mặt kính cộng thêm giá hỗ trợ = 1/2 giá thay mặt kính

THAY LINH KIỆN KHÁC IPAD (HOME/ NGUỒN/ SẠC,…)

Ipad Dây nút home (C/R) Dây phím (C/R) Nút nguồn, nút volume (C/R) Chuôi sạc (C/R) Loa / Chuông (C/R) Cụm cổ MH (C/R)
Ipad 2 100/250 100/250 150/300 250/ 400 100/300  _
Ipad 3 100/250 100/250 150/300 250/ 400 200/350  –
Ipad 4 100/250 100/250 150/300 250/ 400 200/350  _
Ipad Air 1 100/250 100/250 200/350 300/400  _  _
Ipad Air 2  150/300  _ 200/350 300/450 350/500  _
iPad Air 4/10.9 _ _ _ 500/ 700 _ _
iPad Air 5 800/1100 1200/1500
Ipad mini 1  50/200 100/250 150/300 250/ 400 _  _
Ipad mini 2  150/300 100/250 150/300 250/ 400 _  _
Ipad mini 3  150/300 100/250 150/300 250/ 400 _  _
Ipad mini 4  150/300 100/250 200/350 300/ 450 _  _
Ipad mini 5 300/500 _ _ 300/ 450 _ _
ipad 9.7 in (2016)  150/300  _  _  400/600 _  _
ipad GEN 5 (2017)  120/300 _  _ 300/400  250/500  _
ipad GEN 6 (2018) 120/300  _ Mic: 300/450 Nút âm lượng: 250/ 350 300/400  _  _
ipad GEN 7 200/ 300 _ _ 300/ 450 _ _
ipad GEN 8 _ _ _ 300/ 450 _
GEN 10 350/550
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1  200 / 400  _ 300/500 350/ 550 loa ngoài: 550/ 700  _
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2 / Air 3 200 / 400 _ 250/400 _ _ _
ipad 10.9in 2020 / Air 4 300/500 _ _ _ _ _
Ipad pro 11 in 2018 _ _ _ 400/ 600 _ _
ipad 11in M1 _ _ 500/700 _ _ _
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 300/500 _ 400/700 _ _ 1500/1800
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2) 400/600  _  _  _  _ 2000/2400
ipad pro 12.9in 2018 ( ĐỜI 3)  _ _ nguồn: 200/500 volume: 200/500  300/500  _  _
ipad pro 12.9in 2020 (ĐỜI 3) _ _ _ 450/700 _ _

THAY LINH KIỆN KHÁC SAMSUNG (LOA / CÁP GẬP / CHUI SẠC …)

 Sửa chữa Z Fold 1 Z Fold 2 Z Fold 3 Z Fold 4 Z Fold 5
Thay cơ (C/R) 600/ 800 600/800 600/800 800/ 1000  _
Sửa treo tắt logo (C/R) 1200/1300 1300/1400 1300/1400 1400/1500  _
Sửa wifi hoặc chuông (C/R) 1400/ 1600 1500/1700 1500/1700 1700/1900  _
Thay cáp gập 1000 (2 cáp 1400) 1000 (2 cáp 1400) 1200 (2 cáp 1600) 1200 (2 cáp 1600) 1500
Thay cụm sạc/ chui sạc (C/R) 400/650 400/650 550/750 440/750 700/900
Thay dây sóng (C/R) 400/650 400/650 550/700 550/700  _
Thay cơ (C/R) 400/600 400/600 600/800 600/800  _
2 cục Pin (C/R) 700/800 750/850 1200/1300 1200/1300  _
Thay vỏ Vỏ TM 1900 Vỏ New 2300 Vỏ TM 2100 Vỏ New 2500
Thay sườn 1500/1600 1600/1700 1700/1800
Ron 400/800 400/900 400/900 400/900
Cáp gập Z Fold 1 – 4 có 2 loại là cáp gập màn hình/ wifi và cáp gập âm thanh. Kỹ thuật sẽ kiểm tra để biết cáp nào lỗi và thay cáp đó. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đồng thời 2 cáp để máy hoạt động tốt hơn. Khi thay 2 cáp gập Z Fold Hoàng Khánh Mobile có giá hỗ trợ tốt hơn.
Sửa chữa Z Flip 1 Z Flip 2 Z Flip 3 Z Flip 4
Thay cáp gập 900 900 1100 1100
Thay cơ 500 500 700 700
Chui sạc (C/R) 500/600 _ _ _
Pin (C/R) 500/600 550/650 600/700 700/800
Bản lề _ _ _ 1900
Khung sườn (C/R) _ _ _ 1500/1700
Ron 400/800 400/800

THAY LINH KIỆN , SỬA CHỮA SAMSUNG

SAMSUNG CHUI SẠC (C/R) Loa (C/R)
Note 8 _ Loa trong : 150/ 250
Note 9 _ Loa trong: 100/200 Loa ngoài: 100/200
Note 10 lite 500/650 _
M20 _ Loa trong : 150/ 250
M51 250/350 _
A01 150/250
A13 Mic: 150/250 loa trong : 80/ 200 loa ngoài : 100/ 200
A12 250/350 _
A32 250/350
A52/ A525 250/350 _
A53/ A536 250/350
A70 300/400 loa trong 150/ 250 loa ngoài 200/250
A73 300/400
A50 250/ 350 Loa trong: 100/200 Loa ngoài: 100/200
A30 / A305 200/300 _
A20S _ Loa ngoài: 200/300
A21S _ Loa trong : 150/ 250
A31/ A315 250/350 _
A51 250/350 _
J4 plus 200/300 _
J7 Pro/ J730 300/350 _
J7 prime 150/250 _
J810 250/350 _
Note 5 300/400 _
Note 10 Plus 400/500 _
Tab Samsung T561 400/600 _
S8 350/450
S8 Plus _ Loa ngoài : 150/ 250
S9 plus 300/400 _
S20 plus 450/ 550 _
S20 Ultra 500/600 _
S20 FE 400/ 500
S21 Plus/ G966 500/600
A520 250/350 _
A310 200/300 _
A80 350/ 450
A8 Star 350/ 450 200/ 300
A7 2018 250/350
A6 loa trong/ loa đàm thoại : 200/ 300 loa ngoài : 150/ 250
Dây kết nối mh với chui sạc
SS A31 2020/ A315F SS A30 2019 / A305F SS A70 / A705 SS A50 SS A21S SS M51 SS A52 SS A80. 200/ 350
 
 • Thay rung samsung A7 2018: 150/200
 • Thay dây nút nguồn J510 : 100/ 200
 • Thay loa trong A70 : 300
 • Thay dây nút nguồn A9 2018/ A920: 200/300
 • Thay loa trong SS A21S : 150/ 250
 • Dây nút nguồn ss A21S : 120/ 250k
 • Dây kết nối mh với chui sạc SS A31 2020/ A315F: 200/ 350
 • Dây kết nối mh với chui sạc SS A30 2019 / A305F: 200/ 350
 • Dây kết nối mh với chui sạc SS A70 / A705 : 200/350
 • Dây kết nối A32: 250/350
 • Main Samsung A11 32G: 1150
 • Main SS A12 : 19/ 20
 • Thay mic J600 : 200/300
 • Dây nút nguồn ss j4 plus : 150/ 250
 • Dây nút nguồn volum A750/ A7 2018 : 150/250
 • Nút nguồn ss A11 : 150/ 250
 • Dây sóng Note 20 Ultra : 400/500
 • Chui sạc T295: 200/ 300
 • Dây nút nguồn MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 : 300/ 500
 • Dây nối tab Samsung T515 : 300/ 600
 • Dây nút nguồn volum tab S6 lite : 300/450

MODEL KHÁC

Xiaomi

 • Chui sạc MI A2/ MI 6X : 250/350
 • Chui sạc Mi 9T pro: 250/350
 • Loa ngoài/ chuông Mi 8 Lite: 150/250
 • Chui sạc Mi11 T 250/350
 • Chui sạc Mi 11 lite : 250/ 250
 • Nút nguồn Mi Mix 3: 200/300
 • Chui sạc Redmi 7 : 200/ 300
 • Chui sạc Redmi K30 5G : 250/ 350
 • Chui sạc Redmi Note 5A / Y1 Lite : 200/ 300
 • Thay nút nguồn Media Pad M3 : 350/ 450
 • Cụm Chuông / Loa Ngoài Poco X3 / X3 Pro: 250/ 350
 • Dây nguồn nút nguồn, vân tay Mi11 lite: 250/350

Oppo – Realme

 • Thay dây volum nút nguồn oppo F7 : 130/ 300
 • Dây nút nguồn oppo realme C3 : 150/ 250k
 • Dây nút nguồn oppo A83 : 100/ 200
 • Dây volum oppo A83 : 80/ 200
 • Dây nút nguồn oppo F7 : 130/ 300
 • Dây nút nguồn Oppo A5 2020 : 150/ 250k
 • Chui sạc oppo A53 : 200/ 300
 • Chui sạc oppo F5 : 250/350
 • Thay nút âm lượng reno 5 : 120/ 250
 • Thay loa trong reno 5 : 90k / 250k
 • Thay loa ngoài reno 5: 200k/ 300k
 • Chui sạc Redmi Note 10 Pro : 350/450
 • Loa trong Redmi Note 10 Pro: 120/ 250
 • Loa ngoài Redmi Note 10 Pro: 150/ 250
 • Vỏ Oppo A54: 280
 • Vân tay Oppo A54: 120
 • Chui sạc Sony XZS (đi cụm dây nối mh): 250/350
 • Chuôi sạc Nokia 7 Plus: 250/300
 • Chui sạc Nokia 8.3 5g : 300/400
 • Chui sạc LG V20 : 300/400
 • Chui sạc LG V60 : 300/ 400
KHE SIM -j7 prime, note 5 : 30 -Sony z, z1, z2, z3, z3 mini, z ultra : 30 -C4: 40 -XA ultra: 40 -S6 edge: 30 -S6 edge plus gold : 30 -S7 edge / s8/ s8+/ Note 8: 30