KHO ĐIỆN THOẠI CŨ

Lượt xem:

IPHONE 4
DUNG LƯỢNG  90%  97% LIKENEW  máy zin đẹp 99%  máy mới full box Ghi chú
ip4 8gb màu đen 1.200 1.200  full box + 150k lấy 5 máy giảm
ip4 16gb màu đen 1.300 1.400 1.300  full box + 150k 50k/ 1 máy
ip4 32gb màu đen ..  full box + 150k lấy 10 máy giảm
100k/ 1 máy
ip4 8gb màu trắng 1.200 1.200  full box + 150k
ip4 16gb màu trắng 1.400 1.300  full box + 150k
ip4 32gb màu trắng …. ….
IPHONE 4s
DUNG LƯỢNG  90%  98% LIKENEW máy zin đẹp 99%  máy mới full box Ghi chú
4s 8gb màu đen 1.400 ….  full box +150k lấy 5 máy giảm
4s 16gb màu đen 1.500 1.600 1.500 ….  full box +150k 20k/ 1 máy
4s 32gb màu đen  full box +150k lấy 10 máy giảm
4s 64gb màu đen ….  full box +150k 50k/ 1 máy
4s 8gb màu trắng …. 1.400 ….  full box + 150k lấy 5 máy giảm
4s 16gb màu trắng 1.500 1.600 1.500 ….  full box + 150k 20k/ 1 máy
4s 32gb màu trắng …. …. ….   full box + 150k lấy 10 máy giảm
4s 64gb màu trắng …. …. ….   full box + 150k 50k/ 1 máy
IPHONE 5 Quốc tế
DUNG LƯỢNG  90%  98% LIKENEW  máy đẹp zin 99% thay lưng mới full box Ghi chú
5 16gb màu đen …. 2.300 2.500 +100k  full box + 150k lấy 5 máy giảm
5 32gb màu đen …. 2.450 2.650 +100k  full box + 150k 20k/ 1 máy
5 64gb màu đen …. +100k  full box + 150k lấy 10 máy giảm
50k/ 1 máy
5 16gb màu trắng ….. 2.450 2.650 +100k  full box + 150k
5 32gb màu trắng …. 2600 2.800 +100k  full box + 150k lấy 10 máy giảm
5 64gb màu trắng …. +100k  full box + 150k 50k/ 1 máy
IPHONE 5 lên 5s gold 
DUNG LƯỢNG  90%  95% LIKENEW máy đẹp zin máy mới full box Ghi chú
16gb 2.400 ….  full box +150k lấy 5 máy giảm
32gb 2.600 …. full box +150k 20k/ 1 máy
64gb …. lấy 10 máy giảm
50k/ 1 máy
IPHONE 5 lên 5SE HỒNG
DUNG LƯỢNG  90%  98% LIKENEW  máy mới active rồi  máy mới full box Ghi chú
16gb 2600 ….  full box +150k lấy 5 máy giảm
32gb 2800  full box +150k 20k/ 1 máy
64gb ….  full box +150k lấy 10 máy giảm
iphone 5s quốc tế
DUNG LƯỢNG  90%  98% LIKENEW máy  đẹp zin 99%   full box Ghi chú
5s 16gb màu xám …. 3.150 3.350 +150k  full box + 150k lấy 5 máy giảm
5s 32gb màu xám 3.600 3.800 +150k  full box + 150k 20k/1 máy
5s 64gb màu xám ….. +150k  full box + 150k lấy 10 máy giảm
50k/ 1 máy
5s 16gb màu trắng …. 3.450 3.650 +150k  full box + 150k
5s 32gb màu trắng …. 3.800 4.050 +150k  full box + 150k
5s 64gb màu trắng ….  full box + 150k
5s 16gb màu gold …. 3.650 3.850 +150k  full box + 150k lấy 5 máy giảm 
5s 32gb màu gold 4.100 4.300 +150k  full box + 150k 20k/ 1 máy
5s 64gb màu gold +150k lấy 10 máy giảm 
50k/ 1 máy
IPHONE 6 QUỐC TẾ 
DUNG LƯỢNG Kiếng 90% Kiếng 97% LIKENEW máy đẹp zin 99% máy mới active rồi Ghi chú
ip6 16gb màu xám …. 7.400 7.700 +200k  full box+200k lấy 5 máy giảm
ip6 64gb màu xám ….. …. …. +200k  full box+200k 20k/ 1 cây
ip6 128gb màu xám ….. …. …. +200k  full box+200k lấy 10 máy giảm
50k /1 cây
ip6 16gb màu trắng ….. 7.700 8.000 +200k  full box+200k
ip6 64gb màu trắng ….. …. +200k  full box+200k
ip6 128gb màu trắng …. …. +200k  full box+200k
ip6 16gb màu gold ….. 8.300 8.600 +200k  full box+200k lấy 5 máy giảm
ip6 64gb màu gold 9.150 9.450 +200k  full box+200k 20k/ 1 cây
ip6 128gb màu gold ….. ….. ….. …..  full box+200k lấy 10 máy giảm
50k /1 cây
IPad 1,2,3,
màu sắc ipad 2 linew ipad 3 linew ipad mini 1 ipad mini 2 ipad  air 1 Ghi chú
16gb màu đen …. 4000 4050 5300 6400
32gb màu đen …. …. …..
64gb màu đen …. ….. …. ….
16gb màu trắng 3tr350 4tr0 ….. 4tr1 6650
32gb màu trắn 3tr550 …. 4tr4 ….
64gb màu trắng 3tr750 ….. 4tr6 …..
Samsung zin chính hảng
màu sắc máy mới fux box Ghi chú
samsung i8552 call bảo hành 12th + 10%
samsung 8262 call bảo hành 12th + 10%
samsung gand 7102 call bảo hành 12th + 10%
samsung G360 call bảo hành 12th + 10%
samsung G530 call bảo hành 12th + 10%
Galaxy samsung A3 call bảo hành 12th + 10%
Galaxy samsung A5 call bảo hành 12th + 10%
Galaxy samsung A7 call bảo hành 12th + 10%
samsung Note 3 call bảo hành 12th + 10%
samsung Note 4 call bảo hành 12th + 10%
samsung Note5 call bảo hành 12th + 10%
Galaxy samsung S6 thẳng trang den call bảo hành 12th + 10%
Galaxy samsung S6 thẳng glod call bảo hành 12th + 10%
T231 call bảo hành 12th + 10%
T211 call bảo hành 12th + 10%
P5200 call bảo hành 12th + 10%
AR6 PLUS CHÍNH HÃNG
màu sắc máy mới fux box Ghi chú
màu gold 1.500.000 bảo hành 12th
màu đen 1.500.000 bảo hành 12th

 

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

 

 

0