Thay ép kính màn hình điện thoại lg tại nam viet-mobile giá sỉ lấy ngay bảo hành uy tín chuyên nghiệp

Thay mặt kính điện thoại lg tại Nam Việt có gì đặc biệt ?

  • Linh kiện thay thế chính hãng
  • Quy trình thay thế trực tiếp lấy liền
  • Bảo hành uy tín nhanh chóng
  • Kỷ thuật viên giàu kinh nghiệm
  • Máy móc hiện đại 2016
  • Cam kết giá ở đâu rẻ chúng tôi rẻ hơn
  • ✓ Bảng giá sỉ thay màn hình, mặt kính, pin vỏ sườn lg : tại đây✓ khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

LG

➡LG F120 cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 1100k
LG F120 cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ call
LG F160 cảm ứng đen trắng : 300 vnd  màn hình  bộ 700k
LG F180 cảm ứng đen trắng : 300 vnd màn hình  bộ 850k
LG F200 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ call
LG F240 E980/E985/vs980 cảm ứng đen trắng  : 250 vnd màn hình  bộ 550k
LG F220 cảm ứng đen trắng  : 350 vnd màn hình  bộ 750k
LG F350 cảm ứng đen trắng  : 450 vnd màn hình  bộ 900k
LG F510/h955/ls996/h950 cảm ứng  đen trắng  : 500 vnd màn hình  bộ call
LG d686 G pro lite cảm ứng: 450 vnd màn hình  bộ 1050k
LG G2 F310 cảm ứng đen trắng: 400 vnd màn hình  bộ 750k
LG G2 F320 /01 f cảm ứng đen trắng: 300 vnd màn hình bộ 800k
LG G2 D800/ D802 / D805 cảm ứng Trắng đen : 300 vnd màn hình  bộ 800k
LG G2 mini (D618) cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
LG G2 isai L22 cảm ứng: 500 vnd màn hình  bộ call
LG G3 isai cảm ứng: 600 vnd màn hình  bộ call
LG G3A/F410 cảm ứng : 300 vnd màn hình bộ call
LG G3 plus D885 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
LG G3 F460 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
LG G3 F400/ D690 / D855 / D850 / D851 : 300 vnd màn hình  bộ 900k
LG G3 stylus plus d690 : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
LG G4/h810/h811 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
LG G4 STYLUS t-mobile h540 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1450k
LG G5 H840 kính : 500 vnd màn hình  bộ call
Nexus 5 (d820) kính : 250 vnd màn hình  bộ 800k
Nexus 6 cảm ứng đen trắng : 800 vnd màn hình  bộ 3500k
Nexus 4 / E960 cảm ứng Đen trắng : 250 vnd màn hình  bộ 900k
LG E975 đen trắng cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 900k
LG E970 đen trắng cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 900k
LG D295 kính : 250 vnd màn hình  bộ 900k
LG (L70) D325 D320 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
LG (L80) D380 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
LG (L90) D405 D410 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
LG H502F/H500F kính: 300 vnd màn hình  bộ 850k
LU 6200 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
SU640 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
LG K10/ D410 kính : 250 vnd màn hình  bộ 1050k
LG V10 kính : 350 vnd màn hình  bộ call
LG K7 kính :250 vnd màn hình  bộ 850k

THAY PIN GIÁ SỈ CHO CỮA HÀNG 

➡Thay pin LG F120 cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG F160 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F180 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F200 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F240 E980/E985 cảm ứng đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG F220 cảm ứng đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG F350 cảm ứng đen trắng  : 250k
➡Thay pin LG F510/h955/ls996/h950 cảm ứng  đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG d686 G pro lite cảm ứng: 200k
➡Thay pin LG G2 F310 cảm ứng đen trắng: 150k
➡Thay pin LG G2 F320 /01 f cảm ứngđen trắng: 150k
➡Thay pin LG G2 D800/ D802 / D805 cảm ứng Trắng đen : 150k
➡Thay pin LG G2 VS980 .E980 Verizon cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G2 mini (D618) cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G2 isai L22 cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G3 isai cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G3A/F410 cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G3 plus D885 cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G3 F460 : 350k
➡Thay pin LG G3 F400/ D690 / D855 / D850 / D851 : 150k
➡Thay pin LG G3 stylus plus d690 : 150k
➡Thay pin LG G4/h810/h811 kính : 200k
➡Thay pin LG G4 STYLUS t-mobile h540 kính : 300k
➡Thay pin LG G5 H840 kính : 200k
➡Thay pin Nexus 5 (d820) kính : 150k
➡Thay pin Nexus 6 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin Nexus 4 cảm ứng Đen trắng : 150k
➡Thay pin Thay pin LG E960 Đen cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG E975 đen trắng cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG E970 đen trắng cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG D295 kính : 150 vnd màn hình  bộ 900k
➡Thay pin LG (L70) D325 D320 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG (L80) D380 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG (L90) D405 D410 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG H502F/H500F kính: 200k
➡Thay pin LU 6200 cảm ứng đen trắng : call
➡Thay pin SU640 cảm ứng đen trắng : call
➡Thay pin LG K10/ D410 kính : 200k
➡Thay pin LG V10 kính : 200k
➡Thay pin LG K7 kính :200k

LG

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ 1 : 565 đường 3/2, P.8, Q. 10, TP.HC