Thay ép kính màn hình điện thoại samsung giá sỉ chuyên nghiệp

Quy trình thay kính màn hình, mặt kính Samsung  :

  • Bước 1: Nhân viên kỹ thuật nhận máy, lắng nghe ý kiến của khách hàng về lỗi màn hình trên chiếc điện thoại.
  • Bước 2: Test kiểm tra máy, phần cứng, phần mềm. Xem có phát sinh thêm lỗi nào khác không
  • Bước 3: Tiến hành thay màn hình mới được nhân viên kĩ thuật thực hiện.
  • Bước 4: Khách hàng test màn hình mới sau khi thay xong
  • Bước 5: Dán tem, ghi phiếu bảo hành cho khách hàng

✓ Bảng giá sỉ thay màn hình, mặt kính, pin vỏ sườn samsung : tại đây

✓ khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

j2

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET-MOBIE Ở HCM

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET

khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp

Samsung Note 8

Thay mặt kính Samsung Note 8 giá : 1400k
Thay màn hình Samsung Note 8 giá : 5500k
Thay nắp lưng Samsung Note 8 giá : 350k
Thay pin Samsung Note 8 giá : 400k

Samsung Note 7

Thay mặt kính Samsung Note 7 giá : 1000k
Thay mặt kính Samsung Note 7pe giá : 1000k
Thay màn hình Samsung Note 7 giá : 2700k
Thay pin Samsung Note 7 giá : 400k

Samsung S8 Plus

Thay mặt kính Samsung S8 Plus  giá : 1200k
Thay màn hình Samsung S8 Plus  giá : 4300k
Thay nắp lưng Samsung S8 Plus  giá : 300k
Thay pin Samsung S8 Plus giá : 300k

Samsung S8

Thay mặt kính Samsung S8  giá : 1000k
Thay màn hình Samsung S8  giá : 3700k
Thay nắp lưng Samsung S8  giá : 300k
Thay pin Samsung S8 giá : 300k

Samsung S7 Edge plus

Thay mặt kính Samsung S7 Edge plus giá : 1000k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge plus giá : 1500k
Thay màn hình Samsung S7 Edge plus giá : 3900/4500k zin new
Thay nắp lưng Samsung S7 Edge plus giá : 200k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edge plus giá : 700k
Thay pin Samsung S7 Edge giá : 300k

Samsung S7 Edge

Thay mặt kính Samsung S7 Edge giá : 700k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge giá : 1250k
Thay màn hình Samsung S7 Edge giá : 3900/4500k zin new
Thay nắp lưng Samsung S7 Edge giá : 200k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edge giá : 700k
Thay pin Samsung S7 Edge giá : 300k

Samsung S7

Thay mặt kính Samsung S7 giá : 300k
Thay màn hình Samsung S7 giá : 2700k
Thay nắp lưng Samsung S7 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S7  giá : 500k
Thay pin Samsung S7 giá : 250k

Samsung S6 Edge

Thay mặt kính Samsung S6 Edge plus giá : 1000k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge plus giá : 1350k
Thay mặt kính Samsung S6 Edge giá : 600k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge giá : 1000k
Thay màn hình Samsung S6 Edge giá : 3800k
Thay nắp Samsung S6 Edge giá : 200k
Thay sườn benzen Samsung S6 Edge giá : 650k
Thay pin Samsung S6 Edge giá : 250k

Samsung S6

Thay mặt kính Samsung S6 giá : 300k
Thay màn hình Samsung S6 giá : 2900k
Thay nắp lưng Samsung S6 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S6 giá : 450k
Thay pin Samsung S6 giá : 200k

Samsung S5

Thay mặt kính Samsung S5 giá : 250k
Thay màn hình Samsung S5 giá : 1300k/1900k
Thay vỏ Samsung S5 giá : 250k
Thay sườn benzen Samsung S5 giá : 250k
Thay pin Samsung S5 giá : 200k

Samsung S4

Thay mặt kính Samsung S4 giá : 200k
Thay màn hình Samsung S4 giá : 900k/1400k
Thay vỏ Samsung S4 giá : 250k
Thay sườn benzen Samsung S4 giá : 250k
Thay pin Samsung S4 giá : 200k

Samsung A300

Thay mặt kính Samsung A300 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A300 giá : 1600k
Thay vỏ Samsung A300 giá : 200k
Thay sườn benzenSamsung A300 giá : 350k
Thay pin Samsung A300 giá : 200k

Samsung A310

Thay pin Samsung A310 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A310 giá : 1550k
Thay vỏ Samsung A310 giá : 200k
Thay sườn benzen Samsung A310 giá : 350k
Thay pin Samsung A310 giá : 200k

Samsung A500

Thay mặt kính samsung A500 giá :200k
Thay màn hình samsung A500 giá :1200k/1800k
Thay vỏ sườn benzen samsung A500 giá :350k
Thay pin samsung A500 giá :250k

Samsung A510

Thay mặt kính samsung A510 giá :200k
Thay màn hình samsung A510 giá :2200k
Thay nắp lưng samsung A510 giá :100k
Thay vỏ samsung A510 giá :call
Thay sườn benzen samsung A510 giá :call
Thay pin samsung A510 giá :250k

Samsung A520

Thay mặt kính samsung A520 giá :200k
Thay màn hình samsung A520 giá :2750k
Thay nắp lưng samsung A520 giá :100k
Thay vỏ samsung A520 giá :350k
Thay sườn benzen samsung A520 giá :400k
Thay pin samsung A520 giá :250k

Samsung A700

Thay mặt kính samsung A700 giá :250k
Thay màn hình samsung A700 giá :2200k
Thay nắp lưng samsung A700 giá :150k
Thay vỏ samsung A700 giá :350k
Thay sườn benzen samsung A700 giá :call
Thay pin samsung A700 giá :250k

Samsung A710

Thay mặt kính samsung A710 giá :250k
Thay màn hình samsung A710 giá :1900k
Thay nắp lưng samsung A710 giá :100k
Thay sườn benzen samsung A710 giá :500k
Thay pin samsung A710 giá :300k

Samsung A720

Thay mặt kính samsung A720 giá : 250k
Thay màn hình samsung A720 giá : 2700k/2900k
Thay nắp lưng samsung A720 giá : 200k
Thay sườn benzen samsung A720 giá : 500k
Thay pin samsung A720 giá : 300k

Samsung A800

Thay mặt kính samsung A800 giá : 300k
Thay màn hình samsung A800 giá : 2000k/2900k
Thay nắp lưng samsung A800 giá : call
Thay sườn benzen samsung A800 giá : call
Thay pin samsung A800 giá : 300k

Samsung A810

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 300k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : 3400k
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 350k

Samsung A900

Thay mặt kính samsung A900 giá : 250k
Thay màn hình samsung A900 giá : 1900k
Thay nắp lưng samsung A900 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A900 giá : 550k
Thay pin samsung A900 giá : 300k

Samsung A910

Thay mặt kính samsung A910 pro giá : 250k
Thay màn hình samsung A910 pro giá : 1800k/2300k
Thay nắp lưng samsung A910 pro giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A910 pro giá : 550k
Thay pin samsung A910 pro giá : 300k

Samsung C9/C9 pro

Thay mặt kính samsung C9/C9 pro giá : 300k
Thay màn hình samsung C9/C9 pro giá : 1800k/2300k
Thay nắp lưng samsung C9/C9 pro giá : 200k
Thay sườn benzen samsung C9/C9 pro giá : 600k
Thay pin samsung C9/C9 pro giá : 300k

Samsung E5

Thay mặt kính samsung E5 giá : 200k
Thay màn hình samsung E5 giá : 800k/1100k/1900k
Thay nắp lưng samsung E5 giá : call
Thay pin samsung E5 giá : 200k

Samsung E7

Thay mặt kính samsung E7 giá : 200k
Thay màn hình samsung E7 giá : 800k/1300k
Thay vỏ samsung E7 giá : 300k
Thay pin samsung E7 giá : 250k

Samsung J1/J120

Thay mặt kính samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay màn hình samsung J1/j120 2016 giá : 1200k
Thay vỏ samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay pin samsung J1/j120 2016 giá : 150k/200k

Samsung J2 prime

Thay mặt kính samsung J2 prime giá : 200k
Thay màn hình samsung J2 prime giá : 700k
Thay vỏ samsung J2 prime giá : 200k
Thay pin samsung J2 prime giá : 200k

Samsung J3/J320

Thay mặt kính samsung J3/J320 giá : 200k
Thay màn hình samsung J3/J320 giá : 650k/1100k
Thay vỏ samsung J3/J320 giá : 250k
Thay pin samsung J3/J320 giá : 200k

Samsung J500

Thay mặt kính samsung J500 giá : 200k
Thay màn hình samsung J500 giá : 650k/1100k
Thay vỏ samsung J500 giá : 250k
Thay pin samsung J500 giá : 200k

Samsung J510

Thay mặt kính samsung J510 2016 giá : 200k
Thay màn hình samsung J510 2016 giá : 800k/1750k
Thay vỏ samsung J510 2016 giá : 250k
Thay pin samsung J510 2016 giá : 200k

Samsung J5 prime

Thay mặt kính samsung J5 prime giá : 250k
Thay màn hình samsung J5 prime giá : 850k/1100k
Thay vỏ samsung J5 prime giá : 350k
Thay sườn zon màn hình samsung J5 prime giá : 200k
Thay pin samsung J5 prime giá : 200k

Samsung J5 pro

Thay mặt kính samsung J5 pro giá : 250k
Thay màn hình samsung J5 pro giá : 1800k
Thay vỏ samsung J5 pro giá : call
Thay pin samsung J5 pro giá : 200k

Samsung J700

Thay mặt kính samsung J700 giá : 200k
Thay màn hình samsung J700 giá : 900k/1200k/2100k
Thay vỏ samsung J700 giá : 300k
Thay sườn benzen samsung J700 giá : 200k
Thay pin samsung J700 giá : 200k

Samsung J710 2016

Thay mặt kính samsung J710 2016 giá : 200k
Thay màn hình samsung J710 2016 giá : 800k/1200k/1600k
Thay vỏ samsung J710 2016 giá : 300k
Thay sườn benzen samsung J710 2016 giá : 250k
Thay pin samsung J710 2016 giá : 250k

Samsung J7 prime

Thay mặt kính samsung J7 prime giá : 200k
Thay màn hình samsung J7 prime giá : 900k/1150k
Thay vỏ samsung J7 prime giá : 400k
Thay pin samsung J7 prime giá : 250k

Samsung J7 pro

Thay mặt kính samsung J7 pro giá : 250k
Thay màn hình samsung J7 pro giá : 1950k
Thay vỏ samsung J7 pro giá : 400k
Thay pin samsung J7 pro giá : 250k

Samsung J7+/J7plus

Thay mặt kính samsung J7+/J7 plus giá : 300k
Thay màn hình samsung J7+/J7 plus giá : 1200k
Thay vỏ samsung J7+/J7 plus giá : call
Thay pin samsung J7+/J7 plus giá : 300k

Samsung J8

Thay mặt kính samsung J8 giá : 300k
Thay màn hình samsung J8 giá : call
Thay vỏ samsung J8 giá : call
Thay pin samsung J8 giá : 300k

Samsung Note 1

Thay mặt kính samsung Note 1 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 1 giá : 1200k
Thay vỏ samsung Note 1 giá : call
Thay pin samsung Note 1 giá : 150k

Samsung Note 2

Thay mặt kính samsung Note 2 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 2 giá : 1750k
Thay vỏ samsung Note 2 giá : 200k
Thay pin samsung Note 2 giá : 150k

Samsung Note 3

Thay mặt kính samsung Note 3 giá : 250k
Thay màn hình samsung Note 3 giá : 2250k
Thay vỏ samsung Note 3 giá : 300k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : 300k
Thay pin samsung Note 3 giá : 150k

Samsung Note 4

Thay mặt kính samsung Note 4 giá : 250k
Thay màn hình samsung Note 4 giá : 2600k
Thay vỏ samsung Note 4 giá : 350k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : 300k
Thay pin samsung Note 4 giá : 150k

Samsung Note 5

Thay mặt kính samsung Note 5 giá : 350k
Thay màn hình samsung Note 5 giá : 3100k/3400k
Thay vỏ samsung Note 5 giá : 200k
Thay sườn benzen samsung Note 5 giá : 700k
Thay pin samsung Note 5 giá : 150k

 

➡Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
➡Galaxy win i8552 : 200 vnd  màn hình  bộ 400k
➡Galaxy inches 9152 : 350 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy inches 9200 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy inches 9205 : 350 vnd màn hình n bộ 950k
➡Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy trend plus 7580 : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Grand 2 G7102 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy Grand 1 9082 : 300 vnd màn hình  bộ 750k
➡Galaxy premier 9260 : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy premier 9250 kinh: 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy core plus G350 : 250 vnd màn hình  bộ 900k
➡Galaxy core plus G355 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡Galaxy G530 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy G531 kính : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡Galaxy V G313 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡Galaxy G360 cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy G361 cảm ứng : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 400 vnd màn hình  bộ 950k
➡Galaxy 6.3 inck i527 : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy I9020 :400 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ 850k
➡Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 550 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 550 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
➡Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
➡Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4
➡Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab P608 : 700 vnd màn hình  bộ 2800k
➡Galaxy Tab 3 P600/P601 : 700 vnd màn hình  bộ 3000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 lk: 500 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A P555,T555 zin: 600 vnd màn hình n bộ 2000k
➡Galaxy Tab A T355/P355 : 450 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T550 : 500 vnd màn hình  bộ call
➡Galaxy Tab A T585 : 800 vnd màn hình  bộ 2000k
➡Galaxy Tab A T285 : 400 vnd màn hình  bộ 1200k
➡Galaxy Tab E T561 : 450 vnd màn hình  bộ 1400k
➡Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : 1400 vnd
➡Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
➡Galaxy Tab N8000 : 450 vnd
➡Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 400 vnd màn hình  bộ 1600k
➡Galaxy Tab S T700/T705/T805 : 700 vnd màn hình  bộ 3600k
➡Galaxy Tab S T805 : 700 vnd màn hình  bộ 3400k
➡Galaxy Tab A T715  : 700 vnd màn hình  bộ 2600k
➡Galaxy Tab A T815  : 700 vnd màn hình  bộ 3300k


Thay Mặt kính Camera Sau Samsung Cho Cửa Hàng Giá Sỉ

Kính Camera sau Samsung A300 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A500 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A700 giá 120.000đ

Kính Camera sau Samsung A310 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung A510 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung A710 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S6 giá 120.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge 120.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 3 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 4 giá 100.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 5 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung S6 Edge Plus giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung S7 giá 200.000đ
Kính Camera sau Samsung S7 Edge giá 200.000đ

Kính Camera sau Samsung Note 1 giá 50.000đ
Kính Camera sau Samsung Note 2 giá 50.000đ

Kính Camera sau Samsung J 500 giá 70.000đ
Kính Camera sau Samsung J700 giá 70.000đ

Kính Camera sau Samsung J510 giá 130.000đ
Kính Camera sau Samsung J710 giá 130.000đ

Kính Camera sau Samsung J7 Prime G610 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung T231 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T331 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T531 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T705 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung T805 giá 150.000đ
Kính Camera sau Samsung P601 giá 150.000đ

Kính Camera sau Samsung N5100 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung N8000 giá 100.000đ
Kính Camera sau Samsung P7500 giá 100.000đ

 

Thay-mat-kinh-Samsung

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

0