THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH GIONE

Lượt xem:

Giá thay mặt kính điện thoại gione tại Nam Viet-Mobile

BẢO HÀNH 1 THÁNG

➡Gione E63 cảm ứng : 300 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione E3 cảm ứng: 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione E6 cảm ứng :250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione E7 cảm ứng : 250 vnd  màn hình nguyên bộ 600k
➡Gione Gn 106 cảm ứng : 250 vnd  màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 108 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 135 cảm ứng: 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 150 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 151 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 168 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 180 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 181 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 205 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 320 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 706 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 708 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn 800 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn S5.5 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn V5 cảm ứng  : 200 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn E7 mini cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ 650k
➡Gione Gn P2 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione Gn P2s cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione P3 cảm ứng : 250 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Gione Gpad G3 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ 55ok
➡Gione P4 cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione P5w cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione V4s cảm ứng  : 250 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Gione elite s5.1 kinh : 300 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione M3 : 250 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Gione M3 mini : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione G2 : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione G5 : 300 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione S5.1 kính : 250 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Gione S51 kính : 250 vnd màn hình nguyên bộ call

Thay pin gione cho cửa hàng giá sỉ 

➡Thay pin Gione E63 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione E3 cảm ứng: 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione E6 cảm ứng :150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione E7 cảm ứng : 150 vnd  màn hình nguyên bộ 600k
➡Thay pin Gione Gn 106 cảm ứng : 150 vnd  màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 108 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 135 cảm ứng: 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 150 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 151 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 168 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 180 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 181 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 205 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 320 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 706 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 708 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn 800 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn S5.5 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn V5 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn E7 mini cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ 650k
➡Thay pin Gione Gn P2 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione Gn P2s cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione P3 cảm ứng : 150 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Thay pin Gione Gpad G3 cảm ứng  : 200 vnd màn hình nguyên bộ 55ok
➡Thay pin Gione P4 cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione P5w cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione V4s cảm ứng  : 150 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Thay pin Gione elite s5.1 kinh : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione M3 : 150 vnd màn hình nguyên bộ 550k
➡Thay pin Gione M3 mini : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione G2 : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione G5 :150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione S5.1 kính : 150 vnd màn hình nguyên bộ call
➡Thay pin Gione S51 kính : 150 vnd màn hình nguyên bộ call

dien-thoai-gionee-m5-lite-2

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

 

0