THAY MẶT KÍNH OPPO GIÁ SỈ

Lượt xem:

➡OPPO F1 (a35) cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ 650k
➡OPPO F1S (a35) cảm ứng: 250 vnd màn hình  bộ 700k
➡OPPO F1 plus/x9009 kính: 400 vnd màn hình  bộ 2300k
➡OPPO R815 : 250 vnd  màn hình  bộ 500k
➡OPPO R819 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO R821  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO R827 : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO X827 : 250 vnd màn hình  bộ 1000k
➡OPPO r831  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO r813  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO R817 : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO R8113 : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO R1(829) : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO R811 : 300 vnd màn hình bộ 600k
➡OPPO R1k (R8001) : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO R1 (R833) : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO R1001 : 250 vnd màn hình  bộ 450k
➡OPPO R6007 : 300 vnd  màn hình  bộ 400k
➡OPPO R8007 : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡OPPO R2001 : 250 vnd màn hình  bộ 550k
➡OPPO R5(8106)kinh : 250 vnd màn hình  bộ 1700k
➡OPPO R5(8106)cảm ứng : 600 vnd màn hình  bộ 1700k
➡OPPO R7 lite thay kính : 350 vnd màn hình  bộ 1900k
➡OPPO R7 lite ép cảm ứng: 500 vnd màn hình  bộ 1900k
➡OPPO R7S kính : 400 vnd màn hình  bộ 2300k
➡OPPO R7 plus kính : 450 vnd màn hình  bộ 2400k
➡OPPO R7 mh cong kính : 500 vnd màn hình  bộ call
➡OPPO U707: 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO X807 : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO X805 : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO X909 : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO X9076 fin 7 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡OPPO U 701 : 300 vnd màn hình  bộ 550k
➡OPPO T703 : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡OPPO R9007 : 300 vnd màn hình  bộ 650k
➡OPPO U3 : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡OPPO U7015 : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡OPPO 3007 : 350 vnd màn hình  bộ 800k
➡OPPO N1 : 550 vnd màn hình  bộ 1300k
➡OPPO N1 mini : 450 vnd màn hình  bộ 900k
➡OPPO Neo 3(R831K) : 250 vnd màn hình  bộ 600k
➡OPPO N3(5206) : 500 vnd màn hình  bộ 1400k
➡OPPO Neo 5 (R1201)  : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO Neo7(A33,A33w) : 250 vnd màn hình bộ 450k
➡OPPO Neo9(A37) : 250 vnd màn hình bộ 600k
➡OPPO Neo9s(A3s) : 350 vnd màn hình bộ 700k
➡OPPO miro 3(r3001) : 250 vnd màn hình  bộ 500k
➡OPPO miro 5 (a51) : 250 vnd màn hình  bộ 450k
➡OPPO joy 3 A11W : 250 vnd màn hình  bộ 450k
➡OPPO Fin 7 X9006/X9007 : 300 vnd màn hình  bộ 650k

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

 

0