THAY MẶT KÍNH SAMSUNG GIÁ SỈ

Lượt xem:

Nam Việt cam kết chắc chắn với khách hàng : 

  • Chỉ thay màn hình mặt kính zin chính hãng được nhâp khẩu từ nhà sản xuất
  • Thay lấy ngay. Thời gian chờ khoảng 30-45 phút
  • Bảo quản máy cẩn thận, có trách nhiệm
  • Khách hàng xem trực tiếp nhân viên làm việc
  • Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp
  • Bảo hành linh kiện thời gian dài

Tác hại của linh kiện nhái kém chất lượng

  • Ảnh hưởng trực tiếp tuổi thọ của máy.
  • Linh kiện kém chất lượng dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của người dùng.
  • Ảnh hưởng đến các linh kiện khác trong máy.

 -Giá call zalo:0906408738 mr kiệt hổ trợ kỷ thuật.

 -khách lẻ vui lòng cộng thêm công tháo ráp.

GIÁ THAY KÍNH SAMSUNG TẠI NAM VIET.

Samsung S20 ultra

Thay mặt kính Samsung s20 ultra giá: 1300k
Thay cảm ứng Samsung s20 ultra giá : call
Thay màn hình Samsung s20 ultra giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20 ultra  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 ultra giá:call
Thay pin Samsung s20 ultra giá : call
Samsung S20 plus
Thay mặt kính Samsung s20 plusgiá: 1100k
Thay cảm ứng Samsung s20 plus giá : call
Thay màn hình Samsung s20 plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20 plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 plus giá:call
Thay pin Samsung s20 plus giá : call
Samsung S20
Thay mặt kính Samsung s20giá: 1000k
Thay cảm ứng Samsung s20 giá : call
Thay màn hình Samsung s20  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s20  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s20 giá:call
Thay pin Samsung s20 giá : call

Samsung S10 (g970)

Thay mặt kính Samsung s10giá: 700k
Thay cảm ứng Samsung s10 giá : call
Thay màn hình Samsung s10  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung s10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung s10 giá:call
Thay pin Samsung s10 giá : call

Samsung S10e (973)

Thay mặt kính Samsung s10e  giá: 800k
Thay cảm ứng Samsung S10e giá : call
Thay màn hình Samsung S10e  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10e  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10egiá:call
Thay pin Samsung S10e giá : call

Samsung S10 plus

Thay mặt kính Samsung S10 Plus  giá: 900k
Thay cảm ứng Samsung S10 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S10 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10 plusgiá:call
Thay pin Samsung S10 Plus giá : call

Samsung S10-5g

Thay mặt kính Samsung S10 Plus  giá: 950k
Thay cảm ứng Samsung S10 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S10 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S10 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S10 plusgiá:call
Thay pin Samsung S10 Plus giá : call

Samsung S9 Plus

Thay mặt kính Samsung S9 Plus  giá: 700k
Thay cảm ứng Samsung S9 plus giá : call
Thay màn hình Samsung S9 Plus  giá :zin mới call
Thay nắp lưng Samsung S9 Plus  giá : call
Thay sườn benzen Samsung S9 plusgiá:call
Thay pin Samsung S9 Plus giá : call

Samsung S9

Thay mặt kính Samsung S9  giá: 600k
Thay cảm ứng Samsung S9 giá : 1600k
Thay màn hình Samsung S9  giá :call
Thay nắp lưng Samsung S9  giá :call
Thay sườn benzen Samsung S9giá:call
Thay pin Samsung S9 giá : call

Samsung S8 Plus

Thay mặt kính Samsung S8 Plus  giá: 600k
Thay cảm ứng Samsung S8 plus giá : 1200k
Thay màn hình Samsung S8 Plus  giá : zin call
Thay nắp lưng Samsung S8 Plus  giá : 250k
Thay sườn benzen Samsung S8 plusgiá: call
Thay pin Samsung S8 Plus giá : 250k

Samsung S8

Thay mặt kính Samsung S8  giá : 500k
Thay màn hình Samsung S8  giá : call
Thay nắp lưng Samsung S8  giá : 200k
Thay pin Samsung S8 giá : 250k

Samsung S7 Edge plus

Thay mặt kính Samsung S7 Edge plus giá : 600k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge plus giá : 1200k
Thay màn hình Samsung S7 Edge plusgiá : call
Thay nắp lưng Samsung S7 Edge plusgiá: 200k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edge plusgiá: 600k
Thay pin Samsung S7 Edgegiá : 250k

Samsung S7 Edge

Thay mặt kính Samsung S7 Edge giá : 500k
Thay cảm ứng Samsung S7 Edge giá : 800k
Thay màn hình Samsung S7 Edgegiá : call
Thay nắp lưng Samsung S7 Edgegiá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S7 Edgegiá: 400k
Thay pin Samsung S7 Edgegiá : 250k

Samsung S7

Thay mặt kính Samsung S7 giá : 250k
Thay màn hình Samsung S7 giá :call
Thay nắp lưng Samsung S7 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S7  giá : 400k
Thay pin Samsung S7 giá: 250k

Samsung S6 Edge plus

Thay mặt kính Samsung S6 Edge plus giá : 600k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge plus giá : 1000k
Thay màn hình Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay nắp Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay sườn benzen Samsung S6 Edge plus giá : call
Thay pin Samsung S6 Edge plus giá : 250k

Samsung S6 Edge

Thay mặt kính Samsung S6 Edge giá : 450k
Thay cảm ứng Samsung S6 Edge giá : 750k
Thay màn hình Samsung S6 Edge giá : call
Thay nắp Samsung S6 Edge giá : 100k
Thay sườn benzen Samsung S6 Edge giá : 450k
Thay pin Samsung S6 Edge giá : 200k

Samsung S6 active

Thay mặt kính Samsung S6giá : 350k
Thay màn hình Samsung S6giá : call
Thay nắp lưng Samsung S6giá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S6giá : 350k
Thay pin Samsung S6giá : 200k

Samsung S6

Thay mặt kính Samsung S6giá : 200k
Thay màn hình Samsung S6giá : call
Thay nắp lưng Samsung S6giá: 100k
Thay sườn benzen Samsung S6giá : 350k
Thay pin Samsung S6giá : 200k

Samsung S5

Thay mặt kính Samsung S5 giá : 200k
Thay màn hình Samsung S5 giá :call
Thay vỏ Samsung S5 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S5 giá : 150k
Thay pin Samsung S5 giá : 150k

Samsung S4

Thay mặt kính Samsung S4 giá : 200k
Thay màn hình Samsung S4 giá : call
Thay vỏ Samsung S4 giá : 150k
Thay sườn benzen Samsung S4 giá : 150k
Thay pin Samsung S4 giá : 150k

Samsung A01

Thay cảm ứng Samsung A01 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A01  giá :750k
Thay nắp lưng Samsung A01  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A01 giá:call
Thay pin Samsung A01 giá : 200k

Samsung A10 

Thay mặt kính Samsung A10  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung A10 giá : 400K
Thay màn hình Samsung A10  giá :zin 600K
Thay nắp lưng Samsung 10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A10giá:call
Thay pin Samsung A10 giá : 250k
Samsung a10s
Thay mặt kính Samsung A10s  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung A10s giá : call
Thay màn hình Samsung A10s  giá :call
Thay nắp lưng Samsung 10s  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A10s giá:call
Thay pin Samsung A10s giá : 250k

Samsung M10

Thay mặt kính Samsung m10  giá: 200k
Thay cảm ứng Samsung m10 giá : call
Thay màn hình Samsung m10  giá :calll
Thay nắp lưng Samsung m10  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m10giá:call
Thay pin Samsung m10 giá : 250k

Samsung M20

Thay mặt kính Samsung m20  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung m20 giá : call
Thay màn hình Samsung m20  giá :call
Thay nắp lưng Samsung m20  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m20giá:call
Thay pin Samsung m20 giá : 250k

Samsung M51

Thay mặt kính Samsung m51  giá: 400k
Thay cảm ứng Samsung m51 giá : call
Thay màn hình Samsung m51  giá :call
Thay nắp lưng Samsung m51  giá : call
Thay sườn benzen Samsung m51 giá:call
Thay pin Samsung m51 giá : 250k

Samsung A11

Thay cảm ứng Samsung A11 giá : 250k
Thay màn hình Samsung A11  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A11  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A11 giá:call
Thay pin Samsung A11 giá : 200k

Samsung A20

Thay mặt kính Samsung A30  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A30 giá : 450K
Thay màn hình Samsung A30  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A30  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A30giá:call
Thay pin Samsung A30 giá : 250k
Samsung A21s
Thay mặt kính Samsung A21s  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A21s giá : call
Thay màn hình Samsung A21s  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A21s  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A21s giá:call
Thay pin Samsung A21s  giá : 250k
Samsung A30
Thay mặt kính Samsung A30  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A30 giá : 450K
Thay màn hình Samsung A30  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A30  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A30giá:call
Thay pin Samsung A30 giá : 250k

Samsung A300

Thay mặt kính Samsung A300 giá : 200k
Thay màn hình Samsung A300 giá : zin hang call
Thay vỏ Samsung A300 giá: 200k
Thay sườn benzenSamsung A300 giá : call
Thay pin Samsung A300 giá : 200k

Samsung A310

Thay mặt kính Samsung A310giá : 200k
Thay màn hình Samsung A310 giá: call
Thay vỏ Samsung A310 giá : call
Thay sườn benzen Samsung A310 giá : 250k
Thay pin Samsung A310 giá : 200k

Samsung A50

Thay mặt kính Samsung A50  giá: 250k
Thay cảm ứng Samsung A50 giá : call
Thay màn hình Samsung A50  giá :call
Thay nắp lưng Samsung A50  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A50giá:call
Thay pin Samsung A50 giá : 250k

Samsung A500

Thay mặt kính samsung A500 giá :200k
Thay màn hình samsung A500 giá :call
Thay vỏ sườn benzen samsung A500 giá :350k
Thay pin samsung A500 giá :250k

Samsung A51

Thay mặt kính Samsung A51  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A51 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A51  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A51  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A51 giá:call
Thay pin Samsung A51 giá : 250k

Samsung A510

Thay mặt kính samsung A510 giá :200k
Thay màn hình samsung A510 giá :call
Thay nắp lưng samsung A510 giá :100k
Thay vỏ samsung A510 giá :350kl
Thay sườn benzen samsung A510 giá :call
Thay pin samsung A510 giá :250k

Samsung A520

Thay mặt kính samsung A520giá :200k
Thay màn hình samsung A520 giá :call
Thay nắp lưng samsung A520 giá :100k
Thay vỏ samsung A520 giá :350k
Thay sườn benzen samsung A520 giá :call
Thay pin samsung A520 giá :250k

Samsung A600/ a6-2018

Thay mặt kính samsung A6 2018giá :200k
Thay màn hình samsung A6 2018 giá :call
Thay nắp lưng samsung A6 2018 giá :call
Thay vỏ samsung A6 2018 giá :550k
Thay sườn benzen samsung A6 2018 giá :call
Thay pin samsung A6 2018 giá :call

Samsung A6 plus/ a605/ j8- 2018

Thay mặt kính samsung A6 plus 2018giá :250k
Thay màn hình samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay nắp lưng samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay vỏ samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay sườn benzen samsung A6 plus 2018 giá :call
Thay pin samsung A6 plus 2018 giá :300k

Samsung A70

Thay mặt kính Samsung A70  giá: 300k
Thay cảm ứng Samsung A70 giá : zin 550k
Thay màn hình Samsung A70  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A70  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A70 giá:call
Thay pin Samsung A70 giá : 250k

Samsung A700

Thay mặt kính samsung A700 giá :200k
Thay màn hình samsung A700 giá:call
Thay nắp lưng samsung A700 giá :150k
Thay vỏ samsung A700 giá :250k
Thay sườn benzen samsung A700 giá :call
Thay pin samsung A700 giá :250k

Samsung A71

Thay mặt kính Samsung A70  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A70 giá : call
Thay màn hình Samsung A70  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A70  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A70 giá:call
Thay pin Samsung A70 giá : 250k

Samsung A710

Thay mặt kính samsung A710 giá :200k
Thay màn hình samsung A710 giá :call
Thay nắp lưng samsung A710 giá :100k
Thay sườn benzen samsung A710 giá :400k
Thay pin samsung A710 giá :250k

Samsung A720

Thay mặt kính samsung A720 giá: 200k
Thay màn hình samsung A720 giá : call
Thay nắp lưng samsung A720 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A720 giá : 400k
Thay pin samsung A720 giá : 250k

Samsung A750- A7-2018

Thay mặt kính samsung A750 giá: 200k
Thay màn hình samsung A750 giá : call
Thay nắp lưng samsung A750 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A750 giá : call
Thay pin samsung A70 giá : 250k

Samsung A80 / a805

Thay mặt kính Samsung A80  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A80 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A80  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A80  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A80 giá:call
Thay pin Samsung A80 giá : 250k

Samsung A800

Thay mặt kính samsung A800 giá : 200k
Thay màn hình samsung A800 giá:call
Thay nắp lưng samsung A800 giá : call
Thay sườn benzen samsung A800 giá : call
Thay pin samsung A800 giá : 250k

Samsung A810

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 300k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 250k

Samsung A530 / A8-2018

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá :call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 250k

Samsung A8 plus

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A8 star

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 250k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A8s

Thay mặt kính samsung A810 2016 giá : 350k
Thay màn hình samsung A810 2016 giá : call
Thay nắp lưng samsung A810 2016 giá : call
Thay sườn benzen samsung A810 2016 giá : call
Thay pin samsung A810 2016 giá : 300k

Samsung A90-5g

Thay mặt kính Samsung A80  giá: 350k
Thay cảm ứng Samsung A80 giá : zin call
Thay màn hình Samsung A80  giá :zin call
Thay nắp lưng Samsung A80  giá : call
Thay sườn benzen Samsung A80 giá:call
Thay pin Samsung A80 giá : 250k

Samsung A900 / A910 / A9 pro

Thay mặt kính samsung A900 giá : 350k
Thay màn hình samsung A900 giá : call
Thay nắp lưng samsung A900 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung A900 giá : 450k
Thay pin samsung A900 giá : 250k

Samsung A920 / A9-2018 

Thay mặt kính samsung a920/a9-2018  giá : 300k
Thay màn hình samsung a920/a9-2018 giá : calll
Thay nắp lưng samsung a920/a9-2018 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung a920/a9-2018 giá : call
Thay pin samsung a920/a9-2018 giá: 250k

Samsung C900/ C910 / C9 pro

Thay mặt kính samsung C9/C9 pro giá : 350k
Thay màn hình samsung C9/C9 pro giá :call
Thay nắp lưng samsung C9/C9 pro giá : 150k
Thay sườn benzen samsung C9/C9 pro giá : 450k
Thay pin samsung C9/C9 pro giá: 250k

Samsung E5

Thay mặt kính samsung E5 giá : 200k
Thay màn hình samsung E5 giá call
Thay vỏ lưng samsung E5 giá : 250k
Thay pin samsung E5 giá : 200k

Samsung E7

Thay mặt kính samsung E7 giá : 200k
Thay màn hình samsung E7 giá :call
Thay vỏ samsung E7 giá : 250k
Thay pin samsung E7 giá : 200k

Samsung J1/J120

Thay mặt kính samsung J1/j120 2016 giá : 150k
Thay màn hình samsung J1/j120 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay pin samsung J1/j120 2016 giá : 150k

Samsung J2/ j200

Thay mặt kính samsung J1/j120 2016 giá : 150k
Thay màn hình samsung J1/j120 2016 giá :call
Thay vỏ samsung J1/j120 2016 giá : 200k
Thay pin samsung J1/j120 2016 giá : 150k

Samsung J2 prime

Thay mặt kính samsung J2 prime giá : 150k
Thay màn hình samsung J2 prime giá : call
Thay vỏ samsung J2 prime giá : call
Thay pin samsung J2 prime giá : 150k

Samsung j250/ j2 pro

Thay mặt kính samsung J250/J2 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J250/j2 pro giá :call
Thay vỏ samsung J250/j2 pro giá: 200k
Thay pin samsung J250/j2 pro giá : 150k

Samsung J3/J320

Thay mặt kính samsung J3/J320 giá : 200k
Thay màn hình samsung J3/J320 giá :call
Thay vỏ samsung J3/J320 giá: 150k
Thay pin samsung J3/J320 giá : 150k

Samsung j330/ j3 pro

Thay mặt kính samsung J3/J320 giá : 200k
Thay màn hình samsung J3/J320 giá :callcall
Thay vỏ samsung J3/J320 giá: 200k
Thay pin samsung J3/J320 giá : 150k

Samsung J400/ j4-2018

Thay mặt kính samsung J400 giá : 200k
Thay màn hình samsung J400 giá call
Thay vỏ samsung J400 giá : 250k
Thay pin samsung J400 giá : 200k

Samsung J4 plus

Thay mặt kính samsung J4 plus giá : 200k
Thay màn hình samsung J4 plus giá : call
Thay vỏ samsung J4 plus giá : 250k
Thay pin samsung J4 plus giá : 200k

Samsung J500

Thay mặt kính samsung J500 giá : 200k
Thay màn hình samsung J500 giá :call
Thay vỏ samsung J500 giá : 200k
Thay pin samsung J500 giá : 150k

Samsung J510

Thay mặt kính samsung J510 2016 giá: 200k
Thay màn hình samsung J510 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J510 2016 giá : 250k
Thay pin samsung J510 2016 giá : 200k

Samsung J5 prime

Thay mặt kính samsung J5 prime giá : 200k
Thay màn hình samsung J5 prime giá : call
Thay vỏ samsung J5 prime giá: 250k
Thay sườn zon màn hình samsung J5 prime giá: 200k
Thay pin samsung J5 prime giá : 200k

Samsung J5 pro

Thay mặt kính samsung J5 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J5 pro giá :call
Thay vỏ samsung J5 pro giá : call
Thay pin samsung J5 pro giá : 200k

Samsung J600/ j6-2018

Thay mặt kính samsung J6 giá : 200k
Thay màn hình samsung J6 giá :call
Thay vỏ samsung J6 giá : 250k
Thay pin samsung J6 giá : 250k

Samsung J6 plus

Thay mặt kính samsung J6 plus giá : 200k
Thay màn hình samsung J6 plus giá :call
Thay vỏ samsung J6 plus giá :350k
Thay pin samsung J6 plus giá : 250k

Samsung J700

Thay mặt kính samsung J700 giá: 200k
Thay màn hình samsung J700 giá : call
Thay vỏ samsung J700 giá: 200k
Thay sườn benzen samsung J700 giá : 200k
Thay pin samsung J700 giá : 200k

Samsung J710 2016

Thay mặt kính samsung J710 2016 giá : 200k
Thay màn hình samsung J710 2016 giá : call
Thay vỏ samsung J710 2016 giá : 150k
Thay sườn benzen samsung J710 2016 giá:150k
Thay pin samsung J710 2016 giá : 250k

Samsung J7 prime

Thay mặt kính samsung J7 prime giá: 200k
Thay màn hình samsung J7 prime giá : call
Thay vỏ samsung J7 prime giá : 250k
Thay pin samsung J7 prime giá : 200k

Samsung J7 pro

Thay mặt kính samsung J7 pro giá : 200k
Thay màn hình samsung J7 pro giá :call
Thay vỏ samsung J7 pro giá : 300k
Thay pin samsung J7 pro giá : 250k

Samsung J7+/J7plus

Thay mặt kính samsung J7+/J7 plus giá: 200k
Thay màn hình samsung J7+/J7 plus giá : call
Thay vỏ samsung J7+/J7 plus giá : 350k
Thay pin samsung J7+/J7 plus giá : 250k

Samsung J800/ j810/ j8 plus

Thay mặt kính samsung J8 giá : 200k
Thay màn hình samsung J8 giá : call
Thay vỏ samsung J8 giá: 300k
Thay pin samsung J8 giá : 300k

Samsung Note 1

Thay mặt kính samsung Note 1 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 1 giá : call
Thay vỏ samsung Note 1 giá : call
Thay pin samsung Note 1 giá : 150k

Samsung Note 2

Thay mặt kính samsung Note 2 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 2 giá :call
Thay vỏ samsung Note 2 giá : 200k
Thay pin samsung Note 2 giá : 150k

Samsung Note 3

Thay mặt kính samsung Note 3 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 3 giá :call
Thay vỏ samsung Note 3 giá : 300k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : 300k
Thay pin samsung Note 3 giá : 150k

Samsung Note 4

Thay mặt kính samsung Note 4 giá : 200k
Thay màn hình samsung Note 4 giá :call
Thay vỏ samsung Note 4 giá : 250k
Thay sườn benzen samsung Note 3 giá : call
Thay pin samsung Note 4 giá : 250k

Samsung  Note 4 edge n915

Thay mặt kính samsung Note 4 edge giá : 600k
Thay màn hình samsung Note 4 edge giá : call
Thay vỏ samsung Note 4 edge giá : call
Thay sườn benzen samsung Note 4 edge giá : call
Thay pin samsung Note 4 edge giá : call

Samsung Note 5

Thay mặt kính samsung Note 5 giá: 350k
Thay màn hình samsung Note 5 giá : zin call
Thay vỏ samsung Note 5 giá: 250k
Thay sườn benzen samsung Note 5 giá : 500k
Thay pin samsung Note 5 giá : 150k

Samsung Note 7 / note fe

Thay mặt kính samsung Note 7 giá: 900k
Thay màn hình samsung Note 7 giá :call
Thay vỏ samsung Note 7 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 7 giá : call
Thay pin samsung Note 7 giá : 300k

Samsung Note 8

Thay mặt kính samsung Note 8 giá: 700k
Thay cảm ứng samsung Note 8 giá: 1800k
Thay màn hình samsung Note 8 giá :call
Thay vỏ samsung Note 8 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 8 giá : call
Thay lưng samsung Note 8 giá:250k
Thay pin samsung Note 8 giá : 400k

Samsung Note 9

Thay mặt kính samsung Note 9 giá: 800k
Thay cảm ứng samsung Note 9 giá: call
Thay màn hình samsung Note 9 giá :call
Thay vỏ samsung Note 9 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 9 giá : call
Thay lưng samsung Note 9 giá:300k
Thay pin samsung Note 9 giá : 400k

Samsung Note 10

Thay mặt kính samsung Note 10 giá:1200k
Thay cảm ứng samsung Note 10 giá: call
Thay màn hình samsung Note 10 giá :call
Thay vỏ samsung Note 10 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 10 giá : call
Thay lưng samsung Note 10 giá:call
Thay pin samsung Note 10 giá : call

Samsung Note 10 plus/ Note 10 lite

Thay mặt kính samsung Note 10 plus giá: 1500k
Thay cảm ứng samsung Note 10 plus giá: call
Thay màn hình samsung Note 10 plus giá :call
Thay vỏ samsung Note 10 plus giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 10 plus giá : call
Thay lưng samsung Note 10 plus giá:call
Thay pin samsung Note 10 plus giá : call

Samsung Note 20

Thay mặt kính samsung Note 20 giá: 1400k
Thay cảm ứng samsung Note 20 giá: call
Thay màn hình samsung Note 20 giá :call
Thay vỏ samsung Note 20 giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 20 giá : call
Thay lưng samsung Note 20 giá:call
Thay pin samsung Note 20 giá : call

Samsung Note 20 ultra

Thay mặt kính samsung Note 20 ultra giá: 1500k
Thay cảm ứng samsung Note 20 ultra giá: call
Thay màn hình samsung Note 20 ultra giá :call
Thay vỏ samsung Note 20 ultra giá: call
Thay sườn benzen samsung Note 20 ultra giá : call
Thay lưng samsung Note 20 ultra giá:call
Thay pin samsung Note 20 ultra giá : call

Samsung Các dòng máy tab

Galaxy S1 i9100/ M110s kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Z2 mới : 350 vnd  màn hình  bộ call
Galaxy win i8552 : 150 vnd  màn hình  bộ call
Galaxy inches 9152 : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy inches 9200 : 300 vnd màn hình  bộ 900k
Galaxy inches 9205 : 300 vnd màn hình n bộ 950k
Galaxy dous 8262/8260 cảm ứng : 150vnd màn hình  bộ call
Galaxy trend 7560/7562 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy trend plus 7580 : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Grand 2 G7102 : 150 vnd màn hình  bộ 750k
Galaxy Grand 1 9082 : 250 vnd màn hình  bộ 750k
Galaxy premier 9260 : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy premier 9250 kinh: 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy core plus G350 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy core plus G355 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 400k
Galaxy G530 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy G531 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy J2 prime/ g531 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ 400k
Galaxy V G313 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy G360 cảm ứng: 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy G361 cảm ứng : 150 vnd màn hình  bộ call
Galaxy 6.3 inck 9200/9205 : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy 6.3 inck i527 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy E210 kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy E110s  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I727  kính: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I777  kính : 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy I9020 :350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy T959: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i897: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy 9070: 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i997: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy i989: 200 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap1 p7500/p7510/p7100 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap1 p7300/ p7310 : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 2
Galaxy tap 2 p1000/i987/i800/t849/m180s : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap 2 p3100/p310/p3110/p3113 : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy tap 2 p5100/p5110/p5115 : 350 vnd màn hình  bộ 1050k
Galaxy tap 2 P6200/P6201/P6211/SC-01E : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3
Galaxy Tab 3 p5200 N8000 cảm ứng : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy Tab 3 T111/T110/T116 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 550k
Galaxy Tab 3 T210/T211 cảm ứng :250 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3 T310/T311 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
Galaxy Tab 4
Galaxy Tab 4 T231/T230 cảm ứng : 250 vnd màn hình  bộ 650k
Galaxy Tab 4 T331/T330/T335 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 900k
Galaxy Tab 4 T321/T320/T325 cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 4 T530/T531 (10.1)cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 800k
Galaxy Tab P608 : 500 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab 3 P600/P601 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A P555,T555 zin: 350 vnd màn hình n bộ call
Galaxy Tab A P585/ p585y : 400 vnd màn hình n bộ call
Galaxy Tab A T355/P355 : 350 vnd màn hình  bộ 950k
Galaxy Tab S T515 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T550 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T585 : 400 vnd màn hình  bộ 1300k
Galaxy Tab A6 T285 kinh : 250 vnd màn hình  bộ 600k
Galaxy Tab A6 T295 kinh : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab T385 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ1000k
Galaxy Tab T377 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab E T561 : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Galaxy Tab Pro 12.2 T900,T905 : call
Galaxy Tab Note pro 12.2 P900,P901,P905 : call
Galaxy Tab N8000 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab N5100 cảm ứng (note 8) : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab S T700/T705 kinh : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab S T805 : 400 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T715  : 350 vnd màn hình  bộ call
Galaxy Tab A T815 kinh  : 400 vnd màn hình  bộ call

 

 

 

Thay-mat-kinh-Samsung

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 Đường 3-2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

Vietcombank : 0501000004669
Sacombank : 060029470513
Agribank : 1903206055597
Chủ tài khoản : Lê Tấn Đạo.

0