Thay pin LG G3, F320, F180, F350, K10, G4, G5, V10 giá sỉ

GIÁ THAY MÀN HÌNH MẶT KÍNH LG TẠI NAM VIET-MOBIE Ở HCM

BẢO HÀNH 1 THÁNG

➡LG F120 cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 1100k
➡LG F160 cảm ứng đen trắng : 300 vnd  màn hình  bộ 750k
➡LG F180 cảm ứng đen trắng : 300 vnd màn hình  bộ 850k
➡LG F200 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ 1150k
➡LG F240 E980/E985 cảm ứng đen trắng  : 300 vnd màn hình  bộ 600k
➡LG F220 cảm ứng đen trắng  : 400 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG F350 cảm ứng đen trắng  : 450 vnd màn hình  bộ 1000k
➡LG F510/h955/ls996/h950 cảm ứng  đen trắng  : 550 vnd màn hình  bộ 1400k
➡LG d686 G pro lite cảm ứng: 450 vnd màn hình  bộ 1000k
➡LG G2 F310 cảm ứng đen trắng: 500 vnd màn hình  bộ 1200k
➡LG G2 F320 /01 f cảm ứngđen trắng: 300 vnd màn hình bộ 800k
➡LG G2 D800/ D802 / D805 cảm ứng Trắng đen : 300 vnd màn hình  bộ 800k
➡LG G2 VS980 .E980 Verizon cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 800k
➡LG G2 mini (D618) cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ call
➡LG G2 isai L22 cảm ứng: 500 vnd màn hình  bộ 1300k
➡LG G3 isai cảm ứng: 600 vnd màn hình  bộ 1200k
➡LG G3A/F410 cảm ứng : 350 vnd màn hình bộ 1000k
➡LG G3 plus D885 cảm ứng : 400 vnd màn hình  bộ 1000k
➡LG G3 F460 : 350 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG G3 F400/ D690 / D855 / D850 / D851 : 350 vnd màn hình  bộ 950k
➡LG G3 stylus plus d690 : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
➡LG G4/h810/h811 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
➡LG G4 STYLUS t-mobile h540 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1450k
➡LG G5 H840 kính : 700 vnd màn hình  bộ 2300k
Nexus 5 (d820) kính : 300 vnd màn hình  bộ 850k
Nexus 6 cảm ứng đen trắng : 800 vnd màn hình  bộ 3500k
Nexus 4 cảm ứng Đen trắng : 300 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG E960 Đen cảm ứng : 300 vnd màn hình  bộ 1000k
➡LG E975 đen trắng cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG E970 đen trắng cảm ứng: 300 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG D295 kính : 300 vnd màn hình  bộ 900k
➡LG (L70) D325 D320 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡LG (L80) D380 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡LG (L90) D405 D410 cảm ứng  : 300 vnd màn hình  bộ 700k
➡LG H502F/H500F kính: 300 vnd màn hình  bộ 850k
➡LU 6200 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
➡SU640 cảm ứng đen trắng : 350 vnd màn hình  bộ 1100k
➡LG K10/ D410 kính : 300 vnd màn hình  bộ 1100k
➡LG V10 kính : 400 vnd màn hình  bộ call
➡LG K7 kính :300 vnd màn hình  bộ 950k

THAY PIN GIÁ SỈ CHO CỮA HÀNG 

➡Thay pin LG F120 cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG F160 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F180 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F200 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin LG F240 E980/E985 cảm ứng đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG F220 cảm ứng đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG F350 cảm ứng đen trắng  : 250k
➡Thay pin LG F510/h955/ls996/h950 cảm ứng  đen trắng  : 200k
➡Thay pin LG d686 G pro lite cảm ứng: 200k
➡Thay pin LG G2 F310 cảm ứng đen trắng: 150k
➡Thay pin LG G2 F320 /01 f cảm ứngđen trắng: 150k
➡Thay pin LG G2 D800/ D802 / D805 cảm ứng Trắng đen : 150k
➡Thay pin LG G2 VS980 .E980 Verizon cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G2 mini (D618) cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G2 isai L22 cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G3 isai cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG G3A/F410 cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G3 plus D885 cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG G3 F460 : 350k
➡Thay pin LG G3 F400/ D690 / D855 / D850 / D851 : 150k
➡Thay pin LG G3 stylus plus d690 : 150k
➡Thay pin LG G4/h810/h811 kính : 200k
➡Thay pin LG G4 STYLUS t-mobile h540 kính : 300k
➡Thay pin LG G5 H840 kính : 200k
➡Thay pin Nexus 5 (d820) kính : 150k
➡Thay pin Nexus 6 cảm ứng đen trắng : 150k
➡Thay pin Nexus 4 cảm ứng Đen trắng : 150k
➡Thay pin Thay pin LG E960 Đen cảm ứng : 150k
➡Thay pin LG E975 đen trắng cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG E970 đen trắng cảm ứng: 150k
➡Thay pin LG D295 kính : 150 vnd màn hình  bộ 900k
➡Thay pin LG (L70) D325 D320 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG (L80) D380 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG (L90) D405 D410 cảm ứng  : 150k
➡Thay pin LG H502F/H500F kính: 200k
➡Thay pin LU 6200 cảm ứng đen trắng : call
➡Thay pin SU640 cảm ứng đen trắng : call
➡Thay pin LG K10/ D410 kính : 200k
➡Thay pin LG V10 kính : 200k
➡Thay pin LG K7 kính :200k

LG

***** HỆ THỐNG LINH KIỆN NAM VIỆT MOBILE *****

Địa chỉ: 565 đường 3/2, P.8, Q. 10, TP.HCM

Hotline: 0906408738 – 0935567338
Bán hàng: 0931538168 – 0937902099

iphonenamviet.vn
thayepkinhnamviet.com
linhkiennamviet.vn

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

0